Kalendarium

05 cz. 08:15 Europejski Kongres Neurofizjologii Klinicznej ECCN
12 cz. 10:30 XII Ogólnopolska Konferencja "Ostrożnie dziecko"
Centrum Dydaktyczne
29 sie. 09:00 XIII Konferencja "Alergia Astma POChP"

Strony