Media o nas

Medexpress: Prof. Gaciong: Zamiast powoływać kolejne instytuty należy zwiększyć finansowanie badań naukowych - 14.12.2017

Druga inicjatywa to Narodowy Program Zdrowia Kardiologicznego. Chcemy, żeby leczenie chorób serca pozostało naszą specjalnością - zapowiedział premier Morawiecki. - Program kardiologiczny w Polce istnieje od kilkunastu lat (POLKARD), a Centrum (a wcześniej Instytut) Onkologii od 1932 roku. To nie instytuty robią naukę, ale sami naukowcy.

Polskie Radio: Leki to nie cukierki. "Pomyśl zanim zażyjesz" - 14.12.2017

Leki to nie cukierki. "Pomyśl zanim zażyjesz" Leki przeciwbólowe są łatwo dostępne na polskim rynku. - Rocznie konsumujemy ok. 2 miliardy tabletek, wydajemy na to 1,5 miliarda złotych i jesteśmy na czwartym miejscy w Europie jesli chodzi o zażywanie tych środków - mówi Tomasz Leleno z Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Pulsmedycyny.pl: Smog bardzo groźny dla dzieci - 13.12.2017

Zawieszone w powietrzu pyły PM10 i PM2,5, ozon, tlenki azotu, węglowodory aromatyczne i lotne związki organiczne oraz powstające w wyniku reakcji między nimi związki chemiczne o ogromnym potencjale mutagennym, są bardzo groźne dla wszystkich.

Portalemedyczne.pl: Ponadresortowo o zdrowiu publicznym - 13.12.2017

Już po raz czwarty we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i pod patronatem honorowym Ministra Zdrowia odbył się K

Medexpress: Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii to właściwy krok - 12.12.2017

Jakie jest Pana zdanie na temat planowanych zmian w systemie kontroli bezpieczeństwa żywności dotyczących projektu powstania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii? Uważam, że jest to krok właściwy, który zbuduje nową silną inspekcję. Jest ona niezbędną w dzisiejszych czasach, ponieważ od wielu lat bezpieczeństwo żywności jest podzielone między różne instytucje nadzorcze.

Rynek aptek: Kiedy zamieniać lek biologiczny na biopodobny? - 11.12.2017

W przypadku, gdy pacjent ma kontynuację leczenia lekiem oryginalnym, trzeba się zastanowić, czy można zmienić lek, bo czynnik ekonomiczny nie powinien mieć wpływu na zmianę leków – wskazuje prof. dr hab. Piotr Fiedor z WUM. Jak pisze agencja informacyjna Newseria Biznes, Europejska Agencja Leków stoi na stanowisku, że leki biologiczne, jak i biopodobne mają taką samą wartość terapeutyczną.

Gazeta Lekarska: Kongres Zdrowia Publicznego - 8.12.2017

– Nie ma rozwoju gospodarczego bez zdrowia – przekonywał dr Jarosław Pinkas, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Podkreślił, że „zdrowie można kupić”, np. nabywając w sklepie warzywa i owoce, dlatego w dyskusji nad ilością nakładów na ochronę zdrowia nie należy zapominać o wydatkach socjalnych i ich roli w podnoszeniu stanu zdrowia ludności, zwłaszcza tej uboższej.

Strony