Multimedia

Posiedzenie KRAUM - Serock 21-22 lutego 2018 r.

W dniach 21-22 lutego 2018 r. w Serocku odbyło się kolejne posiedzenie KRAUM. Gospodarzem spotkania był Pan prof. Mirosław Wielgoś, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

100-lecie Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

2 lutego br. z okazji setnej rocznicy powstania Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM w Muzeum Historii Medycyny WUM odbyła się rocznicowa konferencja naukowa. Wydarzeniu towarzyszyło otwarcie wystawy poświęconej jubileuszowi

Feed Them All - Żywienie bez granic

Dział Fotomedyczny brał udział w nagraniu wystąpienia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosława Wielgosia, który jest Patronem Honorowym Kampanii Feed Them All - Żywienie bez granic

Strony