1 Nagroda dla Studenta WUM podczas Międzynarodowego Sympozjum w Arubie

W dniach 20-25 stycznia br. w Arubie odbyło się 37. Międzynarodowe Sympozjum: Clinical Update in Anaesthesiology, Surgery and Perioperative Medicine zorganizowane przez Mount Sinai Hospital (New York), podczas którego student 6. roku kierunku lekarskiego English Division WUM – Alexander Woltersom otrzymał 1. nagrodę za przeprowadzone badania. 
Prezentowana podczas sympozjum praca została przygotowana razem z PICSL (Penn Image Computing and Science Lab) oraz Gorman Cardiovascular Research group z University of Pennsylvania in Philadelphia, USA.