Wystawa „Femina et Medicina. Portret Hygiei w tradycji akademickiej Warszawy” otwarta!

6 marca 2019 r. w Galerii Wystaw Czasowych budynku Centrum Biblioteczno – Informacyjnego WUM JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś oraz Dyrektor Muzeum Historii Medycyny WUM dr n. hum. Adam Tyszkiewicz dokonali uroczystego otwarcia wystawy pt. „Femina et Medicina. Portret Hygiei w tradycji akademickiej Warszawy”.

Ekspozycję przygotowało Muzeum Historii Medycyny WUM. Wiodącym tematem wystawy jest prezentacja dorobku kobiet, które przez wieki z powodzeniem uprawiały, rozwijały i przekazywały nowym pokoleniom sztukę lekarską. Ogromny dorobek i wkład jaki kobiety wniosły w rozwój polskiej i światowej medycyny, a także kształcenie kobiet na poziomie uniwersyteckim, ich dążenia do równouprawnienia, nie tylko w środowisku akademickim. Idea zorganizowania Wystawy, stwarza nie tylko okazję do lepszego poznania dziejów kobiet w medycynie, ale także jest niewątpliwie inspiracją dla całego środowiska naukowy Warszawy.

W swoim wystąpieniu Rektor prof. Mirosław Wielgoś powiedział: „Medycyna jest kobietą. Wszystkie specjalności lekarskie są rodzaju żeńskiego. Tytułowa postać Wystawy Hygiea w starożytnej Grecji uchodziła za boginię i uosobienie zdrowia i była czczona wraz z ojcem Asklepiosem - bogiem sztuki lekarskiej. Hipokrates wprowadził imiona Hygiei i jej siostry Panakei – bogini lecznictwa, do pierwotnego tekstu przysięgi lekarskiej. Od imienia Hygiei pochodzi również higiena, a jej wizerunek wraz z atrybutami - misą i wężem - stanowi symbol farmacji i aptek.

„Przez stulecia kobiety udowodniały, że są mądre, silne, skuteczne, nieprzeciętne, pełne empatii i zaangażowania, a ich dokonania budzą szacunek i podziw na świecie. Współczesne kobiety studiują, pracują i tworzą społeczność akademicką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pełniąc wiele prestiżowych funkcji i piastując eksponowane stanowiska, zarówno w katedrach, klinikach, jak i strukturach władz Uczelni”- podkreślał prof. Mirosław Wielgoś.

Aktualną władzę rektorską w kadencji 2016-2020 sprawują dwie kobiety, zaś we władzach dziekańskich aż jedenaście. Ponadto, blisko 1000 kobiet jest zatrudnionych w naszej Uczelni na stanowiskach nauczycieli akademickich. Najwyższą godność akademicką – tytuł Doktora Honoris Causa otrzymały w roku 2002 i 2018 dwie wspaniałe kobiety: prof. Ewa Radwańska i prof. Ewa Kuligowska. Spośród 24 kobiet, które znalazły się na liście Stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i ochronie zdrowia 2018 r. organizowanej przez redakcję Pulsu Medycyny, cztery wywodzą się z naszej Uczelni.