MDW 04/2019

W najnowszym numerze czasopisma WUM „Medycyna Dydaktyka Wychowanie” 04/2019 polecamy m.in. rozmowy z: dr. Maciejem Ganczarem – Kierownikiem Studiów Języków Obcych WUM, Alicją Baską – Przewodniczącą SKN Medycyny Stylu Życia oraz Justyną Lewandowską – organizatorką wystawy „Oblicza anatomii”.

 Ponadto w numerze:

·         500 stent-graftów piersiowo-brzusznych w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej

·         XIV Konferencja Naukowa I Wydziału Lekarskiego

·         Wspomnienie o prof. Andrzeju Trzebskim – prof. Ewa Szczepańska-Sadowska

·         Spotkanie Kierowników Katedr i Zakładów Fizjologii

·         Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z kursem Chirurgii laparoskopowej – techniki szycia

·         Fakty i mity medyczne – cukrzyca

·         Bieganie kluczem do długowieczności. Co warto wiedzieć, aby trenować rozsądnie – dr hab. Łukasz Małek i dr hab. Marek Postuła

·         Ranking 100 liderów naukowych WUM w latach 2016-2018

·         Studia DUO OTM – stacjonarne studia II stopnia o profilu praktycznym z zakresu oceny technologii medycznych

·         Nowy system egzaminów elektronicznych na WUM

·         Posiedzenie konferencji Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP

·         III Uczelniana Studencka Konferencja „Politrauma”

·         42. Zgromadzenie Delegatów IFMSA-Poland