20-lecie Wydziału Nauki o Zdrowiu

W 2019 roku Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kończy 20 lat.  Z tej okazji 13 czerwca br. w Centrum Dydaktycznego WUM, przy ul. Księcia Trojdena 2a w Warszawie odbyła się uroczystość podsumowująca działalność Wydziału.   
Dotychczas Wydział Nauki o Zdrowiu na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ukończyło blisko 17 tysięcy Absolwentów na 5 kierunkach studiów: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne oraz zdrowie publiczne. Nauczanie realizowane jest w systemie dwustopniowym i w 2 trybach stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym). Dodatkowo Wydział dysponuje najbogatszą ofertą kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych w uczelniach medycznych w kraju. JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś zaznaczył: „Wydział Nauki o Zdrowiu to czwarty pod względem stażu lat Wydział na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zaraz po I Wydziale Lekarskim, Wydziale Farmaceutycznym, oraz II Wydziale Lekarskim, ale jeden z dwóch największych Wydziałów na Uczelni, gdyż rocznie przyjmowanych jest około 1300 studentów. Jednostka pełni bardzo ważną rolę w strukturach naszego Uniwersytetu oraz przynosi prestiż Uczelni zajmując wysokie pozycje w uczelnianych i ogólnopolskich rankingach”.

Gospodarz spotkania – Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. Piotr Małkowski mówi: „Wydział Nauki o Zdrowiu wyróżnia się przede wszystkim ogromną różnorodnością. Do momentu jego powstania w 2000 roku, tradycyjnie od kilkudziesięciu lat, wydziały Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego były monolitami, w których kształcenie odbywało się zwykle na jednym kierunku studiów, np. na kierunku lekarskim, stomatologii czy farmacji. Nasz Wydział z założenia i od samego początku był multidyscyplinarny, oferując kształcenie na dietetyce, pielęgniarstwie, położnictwie, ratownictwie medycznym oraz zdrowiu publicznym. Myślę, że interdyscyplinarność WNoZ-u wpłynęła również pozytywnie na rozwój pozostałych wydziałów WUM oraz oczywiście na postawy studentów całej Uczelni”.

Nieoceniony jest wkład Wydziału w rozwój nauk medycznych i nauk o zdrowiu. W 2007 roku WNoZ otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych, dwa lata później w  2009 roku, uzyskano uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk o zdrowiu i kolejne dwa lata później, w roku 2011– wydziałowi przyznano uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o zdrowiu. W sumie do czerwca 2019 r. nadano 149 stopni naukowych doktora ( z czego 102 w dziedzinie nauki o zdrowiu) oraz 34 stopnie doktora habilitowanego (z czego 10 tytułów nadano pracownikom WNoZ). Od początku istnienia Wydziału 8 pracowników uzyskało tytuł profesora, a u 4 kolejnych osób procedowane jest postępowanie w celu uzyskania tego tytułu naukowego.

Obecnie Wydział składa się z 26 jednostek. W każdej z nich prowadzone są unikatowe inicjatywy, do których zaliczyć można: Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki,   Warszawskie Dni Promocji Zdrowia, Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu, Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawskie Dni Dietetyki Klinicznej, unikatową współpracę w zakresie ratownictwa medycznego z ukraińskimi uniwersytetami medycznymi oraz szereg inicjatyw dotyczących opieki paliatywnej, przedsięwzięcia dotyczące promocji zdrowia. Warto wspomnieć o najnowszej inicjatywie Wydziału Nauki o Zdrowiu jaką jest pierwsza w historii Szkoła Letnia Zdrowia Publicznego dla studentów WUM, koordynowana przez Panią Prodziekan dr hab. Joannę Gotlib, która startuje już 8 lipca br.

W ostatnich latach, znacząco rośnie liczba publikacji pracowników Wydziału Nauki o Zdrowiu w czasopismach z tzw. listy filadelskiej. W ubiegłym roku było to 150 publikacji, a wskaźnik impact factor zdobyty przez pracowników w 2018 r. wynosi blisko 280 punktów. Wydano ponad 250 pozycji książkowych, w których pracownicy WNoZ-u są autorami lub redaktorami naukowymi, w tym aż 9 z nich wydanych zostało w ciągu 2018 r.

Już dwukrotnie studentki pielęgniarstwa: pani Natalia Duszeńska i pani Paulina Pergoł zostały wyróżnione prestiżową nagrodą Queen Silvia Nusing Awards. Spośród 24 Studenckich Kół Naukowych działających na WNoZ, aż 10 znalazło się w Rankingu Studenckich Kół Naukowych WUM 2018 opublikowanym przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.