Zaproszenie dla mediów na uroczystość wręczenia tytułu Doktora Honoris Causa prof. Piotrowi Kasprzakowi - światowej sławie chirurgii naczyniowej

JM Rektor, Dziekan i Rada I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mają zaszczyt zaprosić na Ceremonię nadania tytułu Doktora Honoris Causa Profesorowi Piotrowi Kasprzakowi.

Uroczystość odbędzie się we wtorek, 18 czerwca 2019 r. o godz. 14.00 w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie

Warszawski Uniwersytet Medyczny na wniosek I Wydziału Lekarskiego WUM postanowił uhonorować najwyższą akademicką godnością - tytułem Doktora Honoris Causa – prof. Piotra Kasprzaka za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i kliniczne o wymiarze światowym w dziedzinie chirurgii naczyniowej oraz ogromny wkład w rozwój tej specjalizacji w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Profesor Piotr Kasprzak z Uniwersytetu w Ratyzbonie, należy do grona najwybitniejszych europejskich chirurgów naczyniowych i cieszy się uznaniem środowiska chirurgicznego na całym świecie. Przedmiotem szczególnego zainteresowania Profesora Piotra Kasprzaka są już od szeregu lat nowoczesne, małoinwazyjne, wewnątrznaczyniowe techniki operacyjne, w wykonywaniu których osiągnął rzadko spotykaną perfekcję. W tej dziedzinie jest niekwestionowanym światowym liderem. 

To wielki Przyjaciel naszej Uczelni. Profesor Piotr Kasprzak wniósł wybitny wkład w rozwój nowoczesnej chirurgii naczyniowej w Polsce, zarówno pod względem naukowym, jak i praktyki klinicznej, a w szczególności dla klinik chirurgicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Profesor Piotr Kasprzak najsilniej związany jest z Kliniką Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej. Nie do przecenienia jest fakt, że Profesor Piotr Kasprzak podczas wielokrotnych pobytów w Polsce uczestniczył w wielu operacjach wewnątrznaczyniowych, w tym podczas pierwszych implantacji stent-graftów do aorty piersiowo-brzusznej dokonanych w tej Klinice w 2010 roku przez ówczesnego Kierownika – prof. Jacka Szmidta. Przez całe lata bliskiej współpracy, profesor Piotr Kasprzak niewątpliwie przyczynił się do obecnego sukcesu Kliniki w zdobyciu pozycji lidera w Polsce, jak również renomy jednego z wiodących europejskich ośrodków chirurgii wewnątrznaczyniowej aorty. W 2016 roku dzięki zdobytemu w ten sposób doświadczeniu, Klinika jako pierwszy ośrodek w Polsce i dziesiąty na świecie rozpoczęła stosowanie stent-graftów z odgałęzieniami do tętnic łuku aorty w leczeniu patologii tego odcinka tętnicy głównej. Jest to najnowocześniejsza technologia stosowana w chirurgii naczyniowej, a dostęp do niej jest limitowany wyłącznie dla ośrodków z dużym doświadczeniem w leczeniu wewnątrznaczyniowym. 

Od kwietnia 1995 roku do chwili obecnej Profesor Piotr Kasprzak zatrudniony jest w uniwersyteckiej klinice w Ratyzbonie. Jego innowacyjność, zdolność perfekcyjnego prowadzenia wykładów w trzech językach pozwoliła na dotarcie do szerokiej społeczności medycznej wielu krajów na świecie. Jest jednym z najczęściej zapraszanych polskich chirurgów naczyniowych do wygłoszenia eksperckich wykładów w czasie najważniejszych konferencji chirurgów naczyniowych w Europie i Stanach Zjednoczonych, a także do grup roboczych lub opracowujących wytyczne postępowania w chorobach naczyń. Za Jego wybitny wkład w rozwój chirurgii naczyniowej i endowaskularnej, za krzewienie nowych technik chirurgicznych został uhonorowany godnością członka honorowego niemieckiego i włoskiego towarzystwa chirurgii naczyniowej. Także środowisko polskich chirurgów naczyniowych, doceniając ponadprzeciętny wkład prof. Piotra Kasprzaka w szkolenie Polaków oraz fakt bardzo aktywnego wspierania polskiego środowiska chirurgów naczyniowych, mianowało Go honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. W 2012 roku Profesor Piotr Kasprzak otrzymał z rąk Dziekana Medal II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za sławienie polskich uczelni medycznych w świecie.

 

 

Kontakt dla mediów: 

Kamilla Walczak, Biuro Prasowe
tel. (22) 572 01 15
tel. kom. + 48 512 919 879