Profesor Piotr Kasprzak Doktorem Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

19 czerwca w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa, wręczenia listów gratulacyjnych nowym profesorom oraz promocji doktorów habilitowanych i doktorów nauk I Wydziału Lekarskiego z roku akademickiego 2018/2019. W uroczystości uczestniczyły władze rektorskie i dziekańskie, członkowie Rady I Wydziału Lekarskiego, promotor w postępowaniu o nadanie prof. Piotrowi Kasprzakowi godności Doktora Honoris Causa - prof. Sławomir Nazarewski - Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, członkowie społeczności akademickiej Uczelni oraz zaproszeni goście. W tym wyjątkowym dniu Bohaterom Uroczystości towarzyszyły również rodziny i bliscy.
Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. Paweł Włodarski: „Szczególny tytuł naukowy nadawany przez Uczelnię to doktorat honorowy. Uważa się, że tytuł ten jest najbardziej cenionym laurem akademickim. W tym roku z inicjatywy Panów Profesorów: Sławomira Nazarewskiego, Jacka Szmidta i Zbigniewa Gałązki otrzyma go Profesor Piotr Kasprzak – jeden z najwybitniejszych europejskich chirurgów naczyniowych, który w ogromnym stopniu przyczynił się do wprowadzenia wewnątrznaczyniowych technik w polskich ośrodkach. Jego zaangażowanie w krzewienie nowoczesnych technik chirurgii naczyniowej czyni go w Polsce jednym z najbardziej rozpoznawanych specjalistów".

JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś: „Dostojny Panie Profesorze, jesteśmy zaszczyceni, że jest Pan Profesor dzisiaj z nami! Podziwiamy dokonania Pana Profesora i dziękujemy za wszystko, co uczynił Pan dla medycyny, dla naszej Uczelni i ludzi z nią związanych. Jest Pan Profesor ze wszech miar osobą wyjątkową i z radością witamy Pana jako 75. Doktora Honorowego naszej Uczelni. Kłaniamy się nisko Panie Profesorze i dziękujemy, że WUM ma tak wspaniałego Ambasadora!”
Promotor DHC Profesor Sławomir Nazarewski: „Należy z całą mocą podkreślić, że Profesor Piotr Kasprzak, choć praktykujący za granicą, zawsze godnie reprezentuje nas jako Polak. Jego obecność w gremiach najlepszych chirurgów naczyniowych jest powodem do dumy i satysfakcji całego środowiska polskich chirurgów naczyniowych. Przez całe lata bliskiej współpracy, Profesor Piotr Kasprzak niewątpliwie przyczynił się do obecnego sukcesu Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej w zdobyciu pozycji lidera w Polsce, jak również renomy jednego z wiodących europejskich ośrodków chirurgii wewnątrznaczyniowej aorty. Jego dorobek poznawczy, konsekwentna praca i wielostronny wkład w rozwój medycyny, a nadto postawa i działalność zasługują na szczególne uznanie. Wiele się od Pana nauczyliśmy – my wszyscy. I za to bardzo dziękujemy. Ale nie chodzi tylko i wyłącznie o wiedzę i doświadczenie chirurgiczne. Przez samą swoją obecność wśród nas stwarza Pan klimat najwyższego profesjonalizmu, rzetelności, atmosferę chęci nieustannego doskonalenia się. Niech ta najwyższa godność akademicka, którą dziś Pan otrzymuje, będzie uhonorowaniem Pańskiej osoby – Pańskiej postawy i działalności, a dla Uczelni – niech będzie jeszcze jednym powodem do satysfakcji i dumy, bowiem w osobie Pana Profesora Piotra Kasprzaka zyskuje swojego wielkiego orędownika i ambasadora”.

Uroczystość była okazją do uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla I Wydziału Lekarskiego. Medale za Zasługi dla I Wydziału Lekarskiego odebrali: prof. Ryszard Aleksandrowicz, prof. Maria Borszewska-Kornacka, prof. Marek Jakóbisiak, prof. Wiesław Jędrzejczak, prof. Marek Krawczyk, prof. Grzegorz Opolski, prof. Ewa Szczepańska-Sadowska, Lidia Otto. Medale otrzymali również nieobecni: prof. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, prof. Piotr Albrecht, dr Wiesław Wiechno. W imieniu wyróżnionych głos zabrał prof. Marek Krawczyk.

Podczas uroczystości odbyło się wręczenie listów gratulacyjnych nauczycielom akademickim I Wydziału Lekarskiego, którzy w kończącym się roku akademickim uzyskali tytuł profesora nadany przez Prezydenta RP. Do tego grona należą: prof. Grzegorz Basak, prof. Marcin Grabowski, prof. Bożena Kociszewska-Najman, prof. Magdalena Kuźma-Kozakiewicz, prof. Krzysztof Mucha, prof. Hanna Pituch, prof. Anna Ratajska, prof. Piotr Roszkowski.

Dyplomy z rąk Rektora prof. Mirosława Wielgosia oraz Dziekana prof. Pawła Włodarskiego odebrali nowo promowani doktorzy habilitowani nauk medycznych i doktorzy nauk medycznych, którzy przed tą radosną chwilą złożyli ślubowanie.

 

Kamilla Walczak

Biuro Prasowe WUM