MDW 05/2019

W najnowszym numerze Czasopisma WUM „Medycyna Dydaktyka Wychowanie” 05/2019 polecamy m.in. rozmowy z: prof. Piotrem Kasprzakiem – doktorem honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr. hab. Januszem Trzebickim – Kierownikiem I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM, Tomaszem Połciem – Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, a także wywiady ze studentami: Jackiem Dziedziakiem i Martą Kiziak (Studenckie Towarzystwo Naukowe WUM) oraz Maciejem Toczkiem i Rafałem Mładanowiczem (muzykami zespołu SUSIE, WHY?).

 

Ponadto w numerze:

Jubileusz 20-lecia Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM

Noc Muzeów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

WUM z nowym Statutem

Pierwsze warszawskie międzynarodowe warsztaty diagnostyki raka płuca

Fakty i mity medyczne – alergie

Mikrogranty dla naukowców WUM i UW

Narodowe Centrum Nauki dofinansuje projekty WUM

Zestaw narzędzi i metod dydaktycznych wykorzystywanych na zajęciach z chorób wewnętrznych dla różnych kierunków na WUM – Olga Rostkowska

Czy studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ściągają? – Bartłomiej Woryński, Stanisław Pawlak

Studenci analityki medycznej WUM najlepsi w Polsce!

Habent sua fata libelli – prof. Andrzej Górski

Pierwsza rocznica śmierci Profesora Jerzego Szczerbania. Wystąpienie pożegnalne prof. Marka Krawczyka podczas pogrzebu Rektora naszej Uczelni – prof. dr. hab. Jerzego Szczerbania

Wyniki konkursu dla studentów