Zmarł prof. dr hab. n. med. Jerzy Majkowski

Rektor, Senat, studenci i cała Społeczność akademicka

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z wielkim żalem przyjęli wiadomość o śmierci

Nauczyciela i Mentora

wielu pokoleń neurologów i epileptologów polskich

Prof. dr. hab. n. med.

Jerzego Majkowskiego

Absolwenta Akademii Medycznej w Warszawie z roku 1952,

Pełnomocnika Rektora AM ds. organizacji II Wydziału Lekarskiego, a następnie

pierwszego Dziekana II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie

w latach 1975-1978,

wieloletniego Członka komisji rektorskich oraz członka Senatu,

 związanego z Kliniką Neurologii macierzystej Uczelni w latach 1952-1975,

kierownika Pracowni EEG i Neurofizjologii Kliniki Neurologii w latach 1952-1973,

kierownika Oddziału Neurologii Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego

AM w Warszawie w latach 1974-1979,

kierownika Pracowni Neurologii Doświadczalnej CSK AM w Warszawie w latach 1973 – 1990.

 

Pan Profesor był kierownikiem Kliniki Neurologii i Epileptologii CMKP w Warszawie w latach 1988-1998, kierownikiem Department of Clinical and Experimental Neurophysiology, New York State Institute For Basic Research in Developmental Disabilities w latach 1979-1986

oraz wizytującym profesorem w New York University, Medical Center.

 

Odszedł niekwestionowany Autorytet w swej dziedzinie, wybitny Naukowiec,

ceniony Nauczyciel Akademicki, Autor kilkunastu książek oraz ponad 500 publikacji

w czasopismach krajowych i zagranicznych,

Członek wielu towarzystw naukowych w Polsce i za granicą.  

 

Żegnamy wielkiego Bohatera, w konspiracji Działacza Szarych Szeregów,

Uczestnika Powstania Warszawskiego ps. Czarny na Woli, Starym Mieście i Śródmieściu,

Żołnierza Batalionów "Antoni", "Gustaw", "Harnaś",

Pułkownika Wojska Polskiego w stanie spoczynku,

                           Prezesa Okręgu Warszawa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,

Prezesa Środowiska Żołnierzy Batalionów AK „Gustawa” i „Harnasia”

Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej,

 Honorowego Obywatela Miasta st. Warszawy.

 

Pan Profesor był odznaczony  m.in.:  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Medalem „Gloria Medicinae”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem AK, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem z Mieczem Orderu Krzyża oraz doceniany licznymi Nagrodami JM Rektora macierzystej Uczelni.  

 

Żegnamy Lekarza wielkiego serca i dobroci,

znakomitego Naukowca, wieloletniego Nauczyciela akademickiego

oddanego kształceniu i wychowaniu kadr medycznych,

który włożył znaczący wkład w rozwój organizacyjny, dydaktyczny i naukowy

II Wydziału Lekarskiego i całego naszego Uniwersytetu.

 

Pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu.