MDW 6-7/2019

W najnowszym, podwójnym numerze Czasopisma WUM „Medycyna Dydaktyka Wychowanie” 6-7/2019 polecamy m.in. rozmowy z: prof. Pawłem Włodarskim i prof. Markiem Kuchem – Dziekanami I i II Wydziału Lekarskiego, prof. Longinem Marianowskim – pierwszym Dziekanem Wydziału Nauki o Zdrowiu (1999-2002), Dziekanem II Wydziału Lekarskiego (1987-1993), Antonim Stradomskim – trenerem sekcji piłki siatkowej kobiet i mężczyzn na WUM oraz Dominikiem Wawrzutą – studentem VI roku kierunku lekarskiego, współtwórcą aplikacji jakszczepic.pl.

 

Ponadto w numerze:

Władze Uczelni oraz osoby kierujące nowymi strukturami WUM

Uroczystość wręczenia Profesorowi Piotrowi Kasprzakowi dyplomu doktora honoris causa oraz promocja doktorów i doktorów habilitowanych I WL

Uroczysta promocja profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów nauk medycznych i doktorów nauk o zdrowiu II WL

Dyplomatorium absolwentów English Division II WL

Czepkowanie absolwentów pielęgniarstwa

Jubileusz 50-lecia uzyskania dyplomów lekarskich

Spotkanie prasowe „Solidarnie dla transplantacji”

Minisympozjum na temat transplantacji nerek

Nowa metoda leczenia w UCK WUM

Finał VIII Międzywydziałowej Ligi Siatkówki

Konkurs fotograficzny „Akcja pożegnanie. Wielkie fotografowanie”