Medal im Dr. Tytusa Chałubińskiego dla prof. Tadeusza Tołłoczki

23 września podczas posiedzenia Senatu WUM, JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś, w ramach trwającego Jubileuszu 90-lecia urodzin prof. Tadeusza Tołłoczki, wręczył byłemu Rektorowi naszej Alma Mater, Medal im. Dr. Tytusa Chałubińskiego.

Wręczając medal zasłużonemu dla Uczelni i świata medycyny prof. Tadeuszowi Tołłoczce, JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś powiedział: Wszyscy zgromadzeni tutaj znamy doskonale osiągnięcia Pana Profesora. Raz jeszcze dziękuję Panu Profesorowi za wkład w rozwój nauki i naszej społeczności akademickiej, za poświęcone lata pracy na rzecz studentów, pacjentów i całego środowiska medycznego. Liczymy na dalszą działalność Pana Rektora w naszej Uczelni, a moim następcom życzę, aby za 10 lat, na setne urodziny mogli zorganizować kolejne spotkanie.

Wzruszony prof. Tadeusz Tołłoczko odbierając Medal serdecznie podziękował JM Rektorowi prof. Mirosławowi Wielgosiowi za wyróżnienie. Przypomniał, że 72 lata temu zobaczył swoje nazwisko na liście kandydatów przyjętych na studia. Rozpoczął się wtedy dla mnie wspaniały czas – czas studiów, które wcale nie były łatwe. Dodał, że lata, w których przyszło Profesorowi studiować również nie były łatwe, był to okres przemian politycznych, które nie sprzyjały swobodnemu rozwojowi medycyny. Pan Profesor wspomniał okres swojego życia zawodowego, żartobliwie mówiąc o starości i przemijającym czasie: Doszedłem do wniosku, że starość zaczyna się wtedy, gdy ktoś mi mówi, że młodo wyglądam. Natomiast starość naukowa zaczyna się wtedy, kiedy przestaje się teoretycznie rozumieć naukę i nie nadąża za jej postępem. Prof. Tadeusz Tołłoczko w swoim podziękowaniu odniósł się również do swojego autorytetu, którym dla niego od zawsze był prof. Jan Nielubowicz – wybitny chirurg i były Rektor. Na koniec złożył życzenia swojej ukochanej Alma Mater, podkreślając: Nasza Akademia posiada olbrzymi potencjał, jeszcze dużo przed nią wyzwań i zadań. Życzę pomyślnej przyszłości i samych sukcesów. Dziękuję JM Rektorowi za zaproszenie, gdyż takie chwile jak ta pozostaną w moim sercu na zawsze.

Zasługi prof. Tadeusza Tołłoczki zostały również docenione przez prof. Marka Krawczyka – byłego Rektora WUM. Prof. Marek Krawczyk wręczając Jubilatowi symboliczną statuetkę, dziękował słowami: Szanowny Panie Rektorze, Drogi Tadeuszu, chciałem symbolicznie wynieść Cię na piedestał. Nie byłoby nas tutaj na Uczelni, gdyby nie Twoje usilne starania o przyłączenie do kampusu Pola Mokotowskiego. Spośród wszystkich Rektorów naszej Uczelni, to Ty zasługujesz na największe uznanie.

Medal im. Dr. Tytusa Chałubińskiego został ustanowiony z okazji przypadającego w  roku akademickim 1989/1990: 200 - lecia utworzenia pierwszej Szkoły Chirurgicznej w Warszawie, 180 - lecia powstania Wydziału Akademicko – Lekarskiego oraz 100 - lecia śmierci wybitnego lekarza warszawskiego doktora Tytusa Chałubińskiego. Medal jest honorowym odznaczeniem przyznawanym przez Kapitułę Medalu postaciom najbardziej zasłużonym dla Uczelni. Autorem medalu jest nieżyjący już artysta medalier Edward Gorol. Po jego śmierci, ze względu na wyczerpanie nakładu, Władze Uczelni zaproponowały wybicie nowego medalu z wizerunkiem na awersie Dr. Tytusa Chałubińskiego i obecnego godła na rewersie. Projekt został opracowany przez artystkę plastyka – Panią Annę Wątróbską-Wdowiarską.

Dotychczas Medalem uhonorowano 150 osób. Prof. Tadeusz Tołłoczko otrzymał jako pierwszy Medal w nowej, odświeżonej edycji.

Prof. Tadeusz Tołłoczko urodził się 31 lipca 1929 roku w Warszawie. Jest absolwentem naszej Alma Mater z roku 1952. Przez dwie kadencje pełnił funkcję Rektora AM (w latach 1990-1996) oraz Prorektora AM (w latach 1981-1984). Był wieloletnim kierownikiem Kliniki Chirurgicznej II Wydziału Lekarskiego a następnie Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantologii I Wydziału Lekarskiego AM (w latach 1974-1999). W 2007 roku został uhonorowany tytułem Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 

Klaudia Wendycz

Biuro Prasowe