MDW 8-9/2019

Nowy numer MDW 8-9/2019

W najnowszym, podwójnym, inauguracyjnym numerze Czasopisma WUM „Medycyna Dydaktyka Wychowanie” 8-9/2019 polecamy rozmowę z JM Rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosławem Wielgosiem.

Ponadto w numerze:

Poczet Rektorów 1950-2016

Władze rektorskie i dziekańskie w roku akademickim 2019/2020

Rady Dyscyplin Naukowych, Szkoła Doktorska, Studium Doktoranckie, Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej, Centrum Kształcenia Podyplomowego, Rada Uczelni

Nowo powołani kierownicy katedr, klinik i zakładów od 1 października 2019 r.

Wykład inauguracyjny prof. Jerzego Woźnickiego

Wywiad z Przewodniczącą Zarządu Samorządu Studentów mgr farm. Natalią Bierezowicz

Czepkowanie absolwentek kierunku położnictwo

Jubileusz 90-lecia urodzin prof. Tadeusza Tołłoczki

Dyplomatorium Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego

Dyplomy dla doktorów i doktorów habilitowanych Wydziału Farmaceutycznego

Przełomowe wyniki badań naszych naukowców opublikowane w „Nature Communications”

Zarządy Samorządów Wydziałowych WUM

Kalendarz wydarzeń akademickich w roku 2019/2020