Zaproszenie dla mediów - Dzień Noblowski UW/ WUM

Zapraszamy na otwarcie „Tygodnia Noblowskiego” Centrum Współpracy i Dialogu UW  oraz transmisję ogłoszenia laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny z udziałem Rektora WUM prof. Mirosława Wielgosia i Rektora UW prof. Marcina Pałysa, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek 7 października 2019 r. o godz. 10:30  w Centrum Dialogu i Współpracy UW, Ogród Botaniczny UW, Al. Ujazdowskie 4. 

Agenda Dnia Noblowskiego:

10:30 - Powitanie

10:45-11.15 - Dyskusja wprowadzająca: Ku Nagrodzie Nobla: ambicje, potencjał, możliwości polskiej nauki  JMR UW, Prof. UW dr hab.  M. Pałys  JMR WUM, prof. dr hab. n. med. M. Wielgoś

11.15-11:30  - Rozmowy kuluarowe, rozmowy / wywiady z ekspertami.

11:30-  Transmisja z ogłoszenia laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny.

Ok. 11:40 - Komentarz przedstawiciela kadry akademickiej na temat wyników. Potwierdzony zespół ekspertów: Prof. Krzysztof J. Filipiak WUM/ Prof. Marcin Ufnal WUM/Dr hab. Anna Wójcicka WUM.

„Tydzień Noblowski” Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego tworzy unikalną platformę komunikacji pomiędzy nauką, mediami a opinią publiczną, przybliżając znaczenie i dostarczając wiarygodnej oraz merytorycznej wiedzy  nt. laureatów tej prestiżowej nagrody świata nauki. 

*** Centrum Współpracy i Dialogu UW (CWiD UW) jest ogólnouniwersytecką jednostką powołaną na Uniwersytecie Warszawskim w celu promowania dokonań i sukcesów naukowych kadry akademickiej oraz udostępniania wiedzy i uniwersyteckich zasobów badawczych szerokiemu gronu odbiorców, partnerów oraz instytucji zewnętrznych. Centrum służy wzmacnianiu głosu naukowców, wydziałów i innych jednostek UW w debacie publicznej i kształtowaniu jej jakości w oparciu o wiedzę opartą na faktach i najnowsze zdobycze nauki.

 

RSVP: WUM - Klaudia Wendycz 22 57 20 175, 512 919 952, media@wum.edu.pl