Jesteś tutaj

Wyniki rekrutacji w warszawskiej Akademii Medycznej

Akademia Medyczna w Warszawie ogłosiła dziś wyniki rekrutacji na studia stacjonarne. Na pierwszy rok studiów jednolitych magisterskich i licencjackich zakwalifikowano ogółem 2 191 kandydatów. Mają oni teraz dwa tygodnie na złożenie wymaganych dokumentów. Tych, którzy się zagapią, może czekać niemiła niespodzianka, a więc skreślenie z listy osób przyjętych na studia. Kandydaci, którym nie poszczęściło się w tej rekrutacji, mogą jeszcze spróbować swoich sił w kwalifikacji na płatne studia niestacjonarne.

– To była pierwsza w historii naszej uczelni tak dalece zinformatyzowana rekrutacja, która na dodatek przebiegła bezproblemowo i niezwykle sprawnie – informuje Grzegorz Lisicki, rzecznik AM. Na potwierdzenie dodaje: – Pomimo tego, że zgłosiło się blisko 10 tys. osób, uniknęliśmy dantejskich scen, jakie miały miejsce na innych uczelniach, gdzie kandydaci stali w długich kolejkach, żeby złożyć dokumenty, albo zadeptywali się nawzajem przy tablicach ogłoszeniowych z wynikami.

Tegoroczni kandydaci do Akademii Medycznej mieli obowiązek wypełnić w Internecie specjalny formularz zgłoszenia do rekrutacji. Po dokonaniu rejestracji każdy otrzymywał własne konto w systemie rekrutacyjnym, na które uczelnia przesyłała mu komunikaty i ważne informacje. W ten sposób wszyscy kandydaci zostali również powiadomieni o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

– Każdy został indywidualnie poinformowany o tym, ile uzyskał punktów i które miejsce zajął na liście rankingowej zdających – mówi Grzegorz Lisicki. Jednocześnie uczelnia zamieściła wszystkie listy rankingowe na swoich stronach internetowych. – Dzięki temu w chwili wywieszenia list papierowych nie było przed uczelnią wielkich tłumów – dodaje rzecznik AM.

Uczelnia upubliczniła w tym roku listy rankingowe ze szczegółowymi wynikami wszystkich kandydatów. – Chcieliśmy, aby każdy mógł nie tylko poznać swoje wyniki, ale również zobaczyć, jaka jest jego pozycja na liście rankingowej i z czego ona wynika. Unikniemy w ten sposób wszelkiego rodzaju niejasności, pretensji i oskarżeń – mówi Lisicki.

Teraz wszyscy kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na studia, muszą dostarczyć do uczelni komplety wymaganych dokumentów. Mają na to równo dwa tygodnie od dnia ogłoszenia wyników.

– W trakcie rejestracji nie wymagaliśmy od kandydatów, aby składali dokumenty – wyjaśnia Lisicki. – Dzięki temu uniknęliśmy kolejek, jakie na innych uczelniach były normalnością w ostatnich dniach przyjmowania zgłoszeń. Obecnie, po ogłoszeniu list rankingowych, kandydat musi donieść pełen komplet dokumentów. Jeśli tego nie zrobi w określonym terminie, zostanie skreślony z listy osób przyjętych na studia, a na jego miejsce wejdzie kolejna osoba z listy rankingowej.

– Ten rok był kolejnym, w którym Akademia odnotowała wzrost liczby kandydatów – mówi Grzegorz Lisicki. – Na jedno miejsce przypadało prawie 5,5 kandydata. Oblężenie przeżyła fizjoterapia, gdzie o jeden indeks ubiegało się aż 17 kandydatów, a także techniki dentystyczne z 16 osobami na miejsce. Tradycyjne kierunki również cieszyły się dużym zainteresowaniem. – O jedno miejsce na kierunku lekarskim ubiegało się 5, a na stomatologii 8 osób – opowiada rzecznik AM.

Rekrutacja w Akademii nie jest jeszcze zakończona. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane na studia stacjonarne, mogą nadal składać podania o przyjęcie na płatne studia niestacjonarne, w przypadku których nadal prowadzony jest nabór na niektóre kierunki.

Wyniki rekrutacji na studia stacjonarne są dostępne pod adresem:
http://rekrutacja.amwaw.edu.pl
lub na tablicach ogłoszeniowych przed budynkiem rektoratu AM przy ul. Żwirki i Wigury 61.