KOMUNIKAT REKTORA WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SPRAWIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

Szanowni Państwo,


wobec napływających informacji z Włoch o kolejnych ogniskach KORONAWIRUSA wszystkim osobom, które w ciągu kilkunastu ostatnich dni przebywały w tym kraju - zwłaszcza na północy, w rejonie Lombardii, Wenecji Euganejskiej, Piemontu, Emilia Romana, Lacjum - zalecamy szczególną ostrożność oraz obserwację swojego organizmu, nawet jeśli nie miały one kontaktu z tymi, których stan wskazywał na chorobę.


Należy ograniczyć bieżącą aktywność i kontakty do niezbędnego minimum. Jakiekolwiek negatywne oznaki i dolegliwości, szczególnie ze strony układu oddechowego powinny być natychmiastowym sygnałem, by zgłosić się do lekarza chorób zakaźnych.


Zaleca się też na bieżąco monitorować komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego oraz innych stosownych służb i podporządkować bezwzględnie ich zaleceniom, nie ulegając jednocześnie zbiorowej panice.

Komunikat GIS: https://gis.gov.pl/…/nowy-koronawirus-sars-cov-2-zalecenia…/

Społeczność akademicką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego proszę o wyrozumiałość i racjonalne podejście do wszystkich osób będących w grupie ryzyka.

Rektor
Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś