Czasopismo MDW nr 11-12/2020

Czasopismo „MDW” 11-12/2020

Zapraszamy do lektury nowego numeru Czasopisma WUM „Medycyna Dydaktyka Wychowanie”, pełnego ciekawych rozmów, informacji i analiz.

Dr hab. Ernest Kuchar, kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym DSK UCK WUM przybliży postęp, jaki dokonał się w wakcynologii od momentu odkrycia pierwszego ogniska zakażenia SARS-CoV-1, a także wytłumaczy innowacyjność szczepionek mRNA oraz szczepionek wektorowych. „O nowym i o wcześniejszych koronawirusach wiedzieliśmy dużo. Pierwszy koronawirus z 2002 r., czyli SARS-CoV-1, jest w 80% homologiczny z SARS-CoV-2. (…) wtedy również rozpoczęto badania nad szczepionką. Zostały one jednak zakończone rok później, ponieważ udało się wygasić ognisko zakażenia. Natomiast zdobyte wtedy doświadczenie i badania przedkliniczne można było bezpośrednio zastosować do SARS-CoV-2” – zauważa dr hab. Ernest Kuchar w wywiadzie otwierającym numer.

Prof. Lidię Zawadzką-Głos, kierownika Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej DSK UCK WUM poprosiliśmy o komentarz do 29. Finału WOŚP, podczas którego zbierano fundusze na zakup sprzętu dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Zwracając uwagę, jak istotną kwestią w diagnostyce i leczeniu jest wykorzystania innowacyjnej aparatury, pani profesor zauważa, że „bez Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pozyskanie wysokospecjalistycznego sprzętu jest często bardzo trudne”.

Dział informacyjny poświęciliśmy relacji z nadania prof. Markowi Krawczykowi, rektorowi WUM dwóch kadencji w latach 2008-2016, godności doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a także tematom XXX Sesji Noblowskiej, Międzynarodowej Konferencji Neonatologicznej „eProInfantis 2020 International” oraz omówieniu listopadowego i grudniowego posiedzenia Senatu WUM.

Przybliżamy także niezwykłe operacje, które w listopadzie i grudniu zostały przeprowadzone w I Katedrze i Klinice Kardiologii CSK UCK WUM („Nowatorski zabieg wszczepienia stymulatora serca z zastosowaniem systemu elektroanatomicznego u pacjentki w ciąży”), Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby CSK UCK WUM („Minimalnie inwazyjna, wielonarządowa operacja onkologiczna”) oraz II Zakładzie Radiologii CSK UCK WUM („Pierwsza w Polsce przezskórna krioablacja guza nerki”). Ostatni materiał wzbogacony jest ciekawymi informacjami o radiologii interwencyjnej – wciąż słabo znanej dziedzinie w naszym kraju.

Dr Elżbieta Kozak-Szkopek z Kliniki Geriatrii WNoZ WUM zapozna Czytelników z historią geriatrii i jej rozwojem w Polsce, omówi standardy i organizację medycyny geriatrycznej, a także aktualny stan geriatrii w województwie mazowieckim. 

Dział poświęcony studentom skupia się m.in. na temacie pomocy psychologicznej dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i przybliżeniu działalności Uniwersyteckiej Poradni Psychologicznej – Punkt Konsultacyjny WUM. Analizując problem, autorzy zwracają uwagę na alarmujące statystki dotyczące zdrowia psychicznego osób młodych i konieczność przystosowania uczelni na wzrastającą potrzebę pomocy psychologicznej wśród studentów.

O wciąż trwającej pandemii przypomni temat zdalnych zajęć wychowania fizycznego na WUM, okraszony rozmową z mgr. Jerzym Chrzanowskim, kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WUM, a także opiniami trenerów i studentów.

W dziale historycznym tym razem dwa tematy. W pierwszym artykule zapraszamy do spojrzenia z nieco innej perspektywy na osobę prof. Jana Nielubowicza, zaś drugi materiał poświęcony został przypomnieniu walki z tyfusem plamistym w warszawskim getcie na podstawie wybranych kronik i wspomnień pamiętnikarskich.

Te i wiele innych informacji znajdziecie Państwo w nowym MDW 11-12/2020!

Numer dostepny jest pod linkiem: https://bp.wum.edu.pl/node/2042

Nr 11-12/2020 przygotował zespół redakcyjny w składzie: prof. Dagmara Mirowska-Guzel – redaktor naczelna, dr hab. Anna Staniszewska – zastępca redaktor naczelnej, mgr Marta Ewa Wojtach – sekretarz redakcji, mgr Cezary Ksel – redaktor, dr Adam Tyszkiewicz – historia, mgr Michał Szulc – grafika/DTP, inż. Roman Sergej – skład, Marzena Murawska – korekta, Dział Fotomedyczny WUM – zdjęcia.