Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udzielali porad z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń emerytalno-rentowych