Dyplomatorium Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

30 listopada br. w Auli wykładowej im. prof. Janusza Piekarczyka odbyła się uroczysta promocja lekarzy dentystów i doktorów nauk medycznych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego.

W imieniu Władz Uczelni dyplomy 81 absolwentom wręczyli JM Rektor prof. dr hab. Mirosłąw Wielgoś oraz Dziekan prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, która przewodziła uroczystości. Dyplomy otrzymało także sześciu doktorów nauk medycznych w zakresie stomatologii, w tym pięciu z wyróżnieniem.      

Władze Uczelni, oprócz Jego Magnificencji, reprezentowali: prof. dr hab. Paweł Włodarski - Dziekan I Wydziału Lekarskiego, prof. dr hab. Marek Kuch - Dziekan II Wydziału Lekarskiego z  Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim  oraz Oddziałem Fizjoterapii, prof. dr hab. Piotr Wroczyński - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, prof. dr hab. Katarzyna Koziak - Prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu; oraz członkowie władz dziekańskich Wydziału Lekarsko-Dentystycznego: prof. Dorota Olczak-Kowalczyk - Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych, prof. dr hab. Michał Ciurzyński - Prodziekan ds. Nauki, prof. dr hab. Kazimierz Szopiński - Prodziekan ds. Nauczania w Języku Angielskim i Współpracy z Zagranicą oraz prof. dr hab. n. med. Sylwia Słotwińska - Kierownik Studium Doktoranckiego WLD.

Przybyli również przedstawiciele samorządów lekarskich: Leszek Dudziński – Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej i Marta Klimkowska-Misiak – Wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. W przemówieniu skierowanym do przybyłych gości prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska zaznaczyła, iż otrzymanie dyplomu jest osiągnięciem upragnionego celu i ukoronowaniem trudnych i wymagających studiów. Pani Dziekan zaapelowała do tegorocznych dyplomowanych, aby wykonując w przyszłości swoje obowiązki zawodowe, przyczyniali się do podtrzymywania dobrego wizerunku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jednocześnie wyraziła nadzieję, że ich postępowanie będzie zgodne ze złożonym przyrzeczeniem lekarskim, a dobro powierzonego im pacjenta nigdy nie zejdzie na drugi plan.  Przypomniała obecnym, iż dobro pacjenta powinno być dla nich najważniejszą misją. Dodała, że jego zdobycie dyplomu otwiera nowy etap, który w pracy zawodowej wymaga wykazania dużej odpowiedzialności oraz stałego uzupełniania wiedzy – wszystko po to, aby w sposób należyty służyć pacjentowi. Zwróciła też uwagę, że wysoka pozycja Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w rankingach krajowych jest wynikiem wytężonej pracy pokoleń lekarzy i naukowców naszej Uczelni oraz następujących po sobie roczników absolwentów WUM, kreujących swoimi działaniami rangę naszego Uniwersytetu.                           

Zwracając się do doktorów nauk medycznych oraz doktorów habilitowanych Pani Dziekan życzyła odwagi w poszukiwaniu dalszych dowodów naukowych oraz determinacji w zdobywaniu kolejnych stopni i tytułów.        

Rektor prof. Mirosław Wielgoś pogratulował absolwentom szczęśliwego zakończenia pięcioletniego etapu kształcenia uniwersyteckiego. Zauważył jednak, że wraz z momentem uzyskania dyplomu i otrzymaniem prawa wykonywania zawodu, jednym z najważniejszych elementów ich przyszłej pracy będzie odpowiedzialność – przede wszystkim za pacjentów, nad którymi będą sprawować opiekę. Zwrócił uwagę, że znalezienie właściwego miejsca w medycynie wymaga czasu, determinacji oraz spotkania na swej drodze wyjątkowych osób. Zwracając się do dyplomowanych, prof. Mirosław Wielgoś powiedział, że otrzymana promocja to nagroda za wytężoną pracę, a jednocześnie przepustka do dalszych sukcesów naukowych i zawodowych. Kończąc, zachęcił młodych ludzi do budowania własnych zespołów badawczych na wczesnym etapie kariery naukowej. Życzył absolwentom, aby nigdy nie zwątpili w słuszność podjętej decyzji wyboru kierunku studiów.

Prof. Mirosław Wielgoś pogratulował także doktorom zdobycia stopni naukowych, podkreślając, że ich otrzymanie zobowiązuje do jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz rozwoju medycyny.         

Spośród tegorocznych absolwentów medal „Złoty Laur Absolwenta” otrzymała Weronika Miazga (średnia ocen: 4,64).  Złotą Odznakę Studenckiego Towarzystwa Naukowego odebrała Elżbieta Kłosowska, zaś nagrodę Studenckich Kół Naukowych 2016/2017otrzymali: Natalia Dacyna, Magdalena Trzaska, Anna Zawadzka, Karolina Oszwałdowska, Agnieszka Drożdżyńska, Joanna Gadomska, Karolina Kaczor, Alicja Kondej, Przemysław Kosewski, Aleksandra Łyżwińska, Anna Olender i Michał Oszwałdowski.  
Po odebraniu przyrzeczenia lekarskiego od absolwentów, ślubowania od doktorów nauk medycznych, doktorów nauk o zdrowiu, wręczeniu dyplomów i odznaczeń, głos zabrali bohaterowie uroczystości. W imieniu absolwentów przemawiał Marcin Łaśko, zaś w imieniu promowanych naukowców  - dr. n. med. Mariusz Cierech.        
Głos zabrał także Leszek Dudziński – Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, który przypomniał postaci dwóch wybitnych stomatologów związanych z naszą Uczelnią: prof. Janusza Piekarczyka oraz prof. Marii Wierzbickiej, a także podkreślił, że  w kategorii naukowej wydziałów lekarsko-dentystycznych w kraju, jednostka kierowana przez prof. Elżbietę Mierzwińską-Nastalską wciąż zajmuje najwyższe miejsce na podium. Dr Marta Klimkowska-Misiak – Wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie zaapelowała do promowanych o przestrzeganie Kodeksu Etyki Lekarskiej w praktyce zawodowej.

Zwieńczeniem uroczystej promocji był recital Katarzyny Krzeszowiak, której towarzyszyła Joanna Kacperek (fortepian).