Konferencja naukowa poświęcona prof. Tadeuszowi Bulskiemu i prof. Małgorzacie Serini-Bulskiej

Wspomnieniom o prof. Tadeuszu Bulskim i prof. Małgorzacie Serini-Bulskiej – wybitnych lekarzach, naukowcach, nauczycielach i byłych kierownikach I Kliniki Położnictwa i Ginekologii – poświęcona została sesja historyczno-naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji oraz I Katedrę i Klinikę Położnictwa i Ginekologii WUM.

Gości przywitali prof. Mirosław Wielgoś – Rektor WUM i aktualny Kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii oraz prof. Mieczysław Szostek – Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji. W historycznej auli wykładowej I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii przy placu Starynkiewicza zasiedli m.in. prof. Paweł Włodarski – Dziekan I Wydziału Lekarskiego, Prodziekani I WL: prof. Lidia Rudnicka oraz prof. Krzysztof Czajkowski, prof. Marek Krawczyk – Rektor WUM dwóch poprzednich kadencji, prof. Jerzy Jurkiewicz – Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Przybyli Seniorzy naszej Uczelni, m.in.: prof. Ryszard Aleksandrowicz, prof. Leszek Kryst, prof. Witold Mazurowski, prof. Waldemar Karnafel, prof. Jan Pachecka. Szczególnie gorąco przywitana została Rodzina (syn, synowa, szwagierka, wnuczka) prof. Tadeusza Bulskiego i prof. Małgorzaty Serini-Bulskiej. Wyjątkowym gościem sesji była prof. Ewa Radwańska – doktor honoris causa Akademii Medycznej w Warszawie z roku 2002, której początki kariery zawodowej i naukowej związane są z I Kliniką Położnictwa i Ginekologii.

Otwierając sesję, prof. Mieczysław Szostek zwrócił uwagę na istotne znaczenie zorganizowania wydarzenia w historycznych wnętrzach Kliniki, dla części przybyłych będących sentymentalnym powrotem do czasu swoich studiów. Podkreślił, że kierowane przez niego  Stowarzyszenie stoi i będzie stało na straży pamięci o wielkich postaciach naszej Alma Mater, a sięgając do korzeni Uczelni chce uchronić od zapomnienia dokonania i sylwetki jej luminarzy.

Prof. Mirosław Wielgoś  podziękował prof. Mieczysławowi Szostkowi za inicjatywę zorganizowania spotkania, które, jak z radością zauważył Rektor, zgromadziło wielopokoleniowe audytorium, zarówno byłych pracowników Kliniki, znających i pamietających poprzednich kierowników, w tym Bohaterów sesji historycznej, jak również obecnych pracowników oraz studentów. Zachęcał do dokonywania wpisów w Księdze Pamiątkowej wyłożonej przed wejściem do Biblioteki.

Na sesję złożyły się trzy wystąpienia. Pierwsze, pt. „Prof. Tadeusz Bulski – Wychowawca i Nauczyciel”, pierwotnie miał wygłosić prof. Leszek Bablok (Kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii w latach 2004-2010), jednak ze względu na chorobę profesora uczynił to prof. Mirosław Wielgoś. Wykład zawierał najważniejsze informacje dotyczące rozwoju zawodowego, kariery naukowej, osiągnięć badawczych, organizacyjnych i dydaktycznych prof. Tadeusza Bulskiego, który kierował I Kliniką Położnictwa i Ginekologii w latach 1958-1966. Oprócz kwestii dydaktyczno – naukowych  wspomniano o jego wielkim zamiłowaniu do sportu, niespotykanym poczuciu humoru i dowcipnych ripostach, oraz życiu towarzyskim w Klinice i poza nią, do którego przywiązywał wielką wagę. Na zakończenie wykładu przytoczono słowa prof. Bulskiego, które, choć wypowiedziane lata temu, stały się ponadczasową ideą dla współczesnych lekarzy: „Traktuj pacjentkę jak kogoś najbliższego: swoją matkę, żonę, córkę, a nie jak przypadek”. 

Kolejny wykład poświęcony został prof. Małgorzacie Serini-Bulskiej – Kierownikowi I Kliniki Położnictwa i Ginekologii w latach 1967-1973, a przygotował go i wygłosił prof. Longin Marianowski – Kierownik I Kliniki Położnictwa i Ginekologii w latach 1992-2004. W prezentacji pt. „Prof. Małgorzata Serini-Bulska – Niezwykła Osobowość” pan profesor z nieskrywanym wzruszeniem omówił drogę zawodową, karierę naukową i dydaktyczną pani profesor. Kończąc swoje wystąpienie profesor powiedział m.in.: „Była niewątpliwym autorytetem nie dbając o niego (…) Była tolerancyjna, liberalna (…) Była szanowana i szanowała innych, nawet adwersarzy. Była jednakowa dla maluczkich i wielkich tego świata (…). Zespół zawsze czuł jej pomoc. Nazywano ją Szefową”.

Następnie prof. Mirosław Wielgoś wygłosił wykład pt. „Klinika przy placu Starynkiewicza – wczoraj i dziś”, podczas którego omówił dokonania prof. Adama Czyżewicza – Kierownika Kliniki w latach 1920-1958, prof. Zbigniewa Sternadla – Kierownika Kliniki w latach 1973-1991, prof. Longina Marianowskiego, prof. Leszka Babloka oraz najważniejsze osiągnięcia Kliniki ostatnich lat i miesięcy.

Na zakończenie spotkania każdy z zebranych mógł podzielić się swoim wspomnieniem i refleksją na temat prof. Tadeusza Bulskiego i prof. Małgorzaty Serini-Bulskiej oraz wpisać się do księgi pamiątkowej.