Kongres Zdrowia Publicznego 2017

7 grudnia br. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbył  się IV Kongres Zdrowia Publicznego. Wydarzenie otworzyli: JMR prof. Mirosław Wielgoś, Prodziekan WNoZ dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek oraz dr Mariusz Gujski z Zakładu Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM. Podczas Kongresu podjęto nie tylko dyskusje poświęcone zagadnieniom medycznym, ale również wątki filozoficzne. Jednym z gości Kongresu był ks. Adam Boniecki, który wygłosił wystąpienie "Jak bronić prawdy w dobie kryzysu autorytetów?" .

Tegoroczna edycja KZP, podobnie do lat ubiegłych miała charakter międzyresortowego, systemowego wydarzenia, gromadzącego w jednym czasie i w jednym miejscu przedstawicieli kluczowych resortów, grup społecznych i sił politycznych, odpowiedzialnych za kształtowanie koncepcji zdrowia publicznego w Polsce. Organizatorami czwartej edycji Kongresu był Instytut Ochrony Zdrowia i Warszawski Uniwersytet Medyczny. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Zdrowia – Konstanty Radziwiłł.                   

W programie Kongresu znalazły się panele na temat stanu realizacji strategii odpowiedzialnego rozwoju, szczepień ochronnych, chorób przewlekłych, jakości
i bezpieczeństwa żywności oraz komunikacji zdrowia publicznego w mediach.

Wśród uczestników kongresu znaleźli się wybitni przedstawiciele świata nauki, lekarze, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, urzędnicy państwowi i eksperci z zakresu zdrowia publicznego. W dyskusjach panelowych uczestniczyli pracownicy naukowi uczelni medycznych oraz osoby odpowiedzialne za kreowanie i realizację polityki zdrowotnej i szeroko pojętego zdrowia publicznego.

Kongres po raz kolejny okazał się niezwykle skuteczną platformą komunikacji pomiędzy tymi środowiskami i utwierdził je w przekonaniu o wadze i znaczeniu tego typu przedsięwzięć.