WUM i UW rozpoczyna współpracę w ramach programu międzyuczelnianych zajęć fakultatywnych

WUM i Uniwersytet Warszawski uruchomiły w ramach zacieśniania współpracy program międzyuczelnianych zajęć fakultatywnych. Do podpisania umowy doszło 8 stycznia br. Z ramienia WUM umowę podpisał JM Rektor – prof. dr hab. Mirosław Wielgoś, zaś w imieniu Uniwersytetu Warszawskiego JM Rektor – prof. UW dr hab. Marcin Pałys.
Na mocy porozumienia studenci WUM oraz studenci UW będą mogli odbywać w Uczelni partnerskiej zajęcia fakultatywne w ramach realizowanego programu nau...czania na Uczelni macierzystej. Pierwsze zajęcia odbędą się w semestrze letnim 2017/2018 roku. Umowa została podpisana na 5 lat.
WUM umożliwi studentom UW udział w 10 przedmiotach fakultatywnych, które odbywać się będą na I WL, II WL oraz WLD. Będą to m.in. inżynieria tkankowa, fizjologia kliniczna, wstęp do seksuologii, bakteriofagi w medycynie oraz komunikacja z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Studenci WUM będą mieli do wyboru zajęcia oferowane przez 4 wydziały UW: Psychologii, Biologii, Chemii, Fizyki.