Gazeta Lekarska: Służba medycyny pracy a zaburzenia cholesterolowe