Film promujący Editors' Club

EDITORS’ CLUB - grupa zrzeszającą pracowników naszej Uczelni będących redaktorami naczelnymi lub też zastępcami redaktorów naczelnych czasopism z listy filadelfijskiej.

Film: