MDW 5/2018

W numerze 5/2018 czasopisma WUM „Medycyna Dydaktyka Wychowanie” m.in. wywiady z:

prof. Ewą Kuligowską – doktorem honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z roku 2018,

dr. hab. Robertem Gałązkowskim – Dyrektorem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (od października 2018 roku Kierownikiem Zakładu Ratownictwa Medycznego WNoZ),

dr Agatą Skrzat-Klapaczyńską z Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych II WL.

Ponadto w numerze:

Dyplomatorium Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod Uniwersyteckie Centrum Stomatologii

XIII Konferencja Naukowa I Wydziału Lekarskiego

X Konferencja Naukowa Wydziału Nauki o Zdrowiu

Sylwetka dr. hab. n. med. Arkadiusza Nowaka

Doniesienia z Klinik WUM

Podsumowanie dwóch konferencji studenckich   

Wybory do studenckich organów samorządowych

Sukcesy sportowe