Uroczystość wręczenia Profesor Ewie Kuligowskiej dyplomu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Film: