Uroczystość wręczenia Profesorowi Ericowi Van Cutsem dyplomu Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Film: