Bankier.pl: Zawarcie listu intencyjnego z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym-10.08.2018