MDW 8/9-2018

W numerze 8-9/2018 m.in.:

- Poczet Rektorów 1950-2016

- Władze rektorskie i dziekańskie 2016-2020

- Nowo powołani kierownicy katedr, klinik i zakładów od 1 października 2018 r.

- Fakty o konsolidacji

- 65-lecie uzyskania dyplomów lekarskich

- Relacje naszych studentów z wyjazdów na misje medyczne w Afryce

- Zarządy Samorządów Wydziałowych WUM w kadencji 2018-2020

- Minigranty studenckie 2018