Federalizacja WUM i UW – podpisanie listu intencyjnego

Film: