Termedia.pl: Kunikowska na czele nuklearnej medycyny Europy - 18.10