Uchwała Senatu popierająca stanowisko Krajowego Konsultanta ws. obowiązku szczepień

Uchwala Senatu WUM z 29.10.2018 r.: My, Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, stanowczo sprzeciwiamy się podważaniu fundamentalnych osiągnięć medycznych, będących wynikiem wnikliwych i rzetelnie prowadzonych badań naukowych, a do takich należy bez wątpienia obowiązek szczepień ochronnych. 

Gorąco popieramy stanowisko Krajowego Konsultanta w dziedzinie Zdrowia Publicznego ws. obowiązku szczepień, szczególne podkreślając zdanie w nim zawarte: „Szczepienia to jedno z najpotężniejszych narzędzi, jakim dysponuje zdrowie publiczne.”

Niepokojące zjawisko, które obserwujemy w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej, podważające obowiązek szczepień ochronnych, pokazuje jak łatwo osobom niemającym podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu organizmu człowieka, stworzyć realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.  

Nie zgadzamy się na to, aby poprzez wprowadzenie dobrowolności szczepień ochronnych, które w naszej opinii bez wątpienia spowoduje spadek liczby zaczepionych osób, narażać grupy najsłabsze: wcześniaki, najmłodsze dzieci, osoby w podeszłym wieku oraz pacjentów z zaburzeniami odporności. Bezpieczeństwo pacjentów jest dla środowiska medycznego dobrem najwyższym, a obowiązkowe szczepienia ochronne są najlepszym zabezpieczeniem wszystkich Polaków w zakresie odporności na choroby zakaźne. 

Misją Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jest szkolenie profesjonalistów w zawodach medycznych, którzy w swoim działaniu posługują się Evidence Based Medicine. Opierając się na zdobyczach pokoleń naszych poprzedników, leczymy pacjentów i rozwijamy medycynę prowadząc badania naukowe, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej.

Nasza Uczelnia zawsze przeciwstawia się wszelkim działaniom o charakterze niebezpiecznym dla zdrowia i życia ludzi. Dlatego, jako środowisko medyczne z ponad dwustuletnią tradycją akademickiego kształcenia medyków, czujemy obowiązek stanowczego przeciwstawienia się szerzeniu pseudonaukowych teorii i opowiadamy się za utrzymaniem obowiązku szczepień ochronnych. 

Marta Wojtach

Dyrektor Biura Prasowego - Rzecznik Prasowy 

Dyrektor Biura Prasowego - Rzecznik prasowy WUM