Medexpress.pl: Pionierskie zabiegi implantacji stentgraftu do aorty brzusznej - 31.10