MDW 10/2018

W najnowszym numerze Czasopisma WUM „Medycyna, Dydaktyka, Wychowanie” polecamy rozmowy z prof. Bolesławem Samolińskim (Dziekanem Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM, Kierownikiem Katedry Zdrowia Publicznego i Środowiskowego WNoZ) oraz Andrzejem Patyrą – Wiceprzewodniczącym Zarządu Samorządu Studentów WUM.

Ponadto w numerze:

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Immatrykulacja studentów i doktorantów I WL

Immatrykulacja studentów II WL

Immatrykulacja studentów i doktorantów WLD

Immatrykulacja doktorantów II WL, WF i WNoZ

Wręczenie dyplomów licencjatom WLD

Dyplomatorium na WNoZ

WUM i UW powiedziały „tak”

Fakty i mity medyczne – szczepienia ochronne

XXII Festiwal Nauki na WUM, część I

English Division Student Government

Odnowienie dyplomów po 50 latach

Otwarcie wystawy „100 lat troski o zdrowie Polaków”

15 lat Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku