Politykazdrowotna.pl: Pierwsze zabiegi przezcewnikowej implantacji zastawki pnia płucnego na WUM-23.11