UWAGA: operacja odwołana -pierwsza w Polsce operację wszczepienia implantu endoprotezy stawu biodrowego „custom-made”

UWAGA: operacja została odwołana z przyczyn od nas niezależnych. O nowym terminie poinformujemy Państwa na bieżąco. 

We wtorek, 15 stycznia zespół Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadzi pierwszą w Polsce i jedną z pierwszych w Europie operację wszczepienia implantu endoprotezy stawu biodrowego „custom-made” przy zastosowaniu technologii Microsoft HoloLens. Operatorami będą: prof. Paweł Małdyk – kierownik Kliniki oraz dr Paweł Łęgosz – ordynator Oddziału Endoprotezoplastyki. Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu działa w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM - Szpitalu Klinicznym Dzieciatka Jezus w Warszawie.

Ekipy telewizyjne chętne do filmowania przebiegu operacji zapraszamy na godz. 8.30 – planowane rozpoczęcia zabiegu godz.9.00. Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w poniedziałek, 14 stycznia do godz. 20:00, do pana Macieja Otworowskiego – tel. komórkowy 790 220 253. 

Dziennikarzy innych mediów, zapraszamy na briefing prasowy z udziałem operatorów: prof. Pawła Małdyka i dr. Pawła Łęgosza po zakończeniu operacji, które powinno nastąpić ok. godz.12.00. Osoba do kontaktu w sprawie briefingu: Klaudia Wendycz, tel. komórkowy – 512 919 952.

Miejsce spotkania: Katedra i Klinika Ortopedii, Traumatologii Narządu Ruchu WUM, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM - Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4 (wejście od ul. Lindleya, nie od SOR), 4 piętro, sala konferencyjna.

Techniki druku 3D w ortopedii rekonstrukcyjnej

Ortopedia rekonstrukcyjna mierzy się z coraz trudniejszymi przypadkami, w których standardowo używane implanty są niewystarczające ze względu na zbyt duże ubytki masy kostnej i niestandardowe procedury wielu zabiegów realoplastycznych lub onkologicznych. Techniki druku 3D umożliwiają stworzenie protez dostosowanych do indywidualnych zmian i ubytków w obrębie kości pacjenta na podstawie standardowych technik obrazowych, takich jak tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny.

Dr Paweł Łęgosz jest pionierem w Polsce wykorzystania implantów szytych na miarę ( „custom-made”), a kierowany przez niego Oddział Endoprotezoplastyki Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM stał się ośrodkiem referencyjnym leczenia za ich pomocą zaawansowanych zwyrodnień i ubytków pooperacyjnych.

W Klinice takiej operacji rekonstrukcyjnej w obrębie kończyny dolnej zostało poddanych do tej pory pięciu pacjentów. Czterech z nich miało wykonywany zabieg wszczepienia protezy stawu biodrowego, jeden został poddany zabiegowi wszczepienia protezy stawu kolanowego, kości piszczelowej oraz stawu skokowego. Wszyscy pacjenci zostali zakwalifikowani do realoplastyki, która nie mogła zostać wykonana klasycznymi metodami, ze względu na zbyt duże ubytki kostne.

Pacjentom wykonano przedoperacyjne obrazowanie metodą tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opracowano wirtualną rekonstrukcję 3D oraz wydrukowano modele struktur anatomicznych pacjenta i używanych protez. Wszystkie osoby, które zostały poddane wszczepieniu spersonalizowanych do ich potrzeb implantów, preferowały korzystanie przez chirurgów ortopedów z wydrukowanych modeli 3D, a ich decyzje były podyktowane objaśnieniem przez lekarzy natury schorzeń oraz istoty operacji. Wydrukowane oraz wirtualne modele 3D umożliwiły opracowanie dokładnych planów operacji. Podczas wszystkich zabiegów spersonalizowane dla pacjentów protezy wpasowały się bez trudności. Kontrola radiologiczna nie wykazała nieprawidłowości związanych bezpośrednio z rekonstrukcją 3D.

Rozszerzona rzeczywistość w operacji wszczepienia implantu „custom-made”

15 stycznia zespół lekarzy z Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu jako pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie przeprowadzi operację wszczepienia implantu custom-made z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości. Takich operacji wykonano zaledwie klika na świecie, jedyne konkretne doniesienia medialne spłynęły z Włoch i Brazylii.

Na podstawie badań obrazowych zespół inżynierów z firmy MedApp stworzył wirtualny model struktur anatomicznych pacjenta, protezy, zakresu koniecznego usunięcia tkanek oraz prawidłowego osadzenia implantu. Ta wizualizacja będzie dostępna dla operatorów podczas zabiegu dzięki okularom 
i oprogramowaniu Microsoft HoloLens. W każdym momencie chirurg będzie mógł włączyć wirtualne modele i porównać je ze stanem rzeczywistym. Możliwe będzie również modyfikowanie w dowolny sposób obrazu, m.in. poprzez wyłączanie poszczególnych jego elementów, rotowanie go i zmienianie jego rozmiaru. Wszystko to jest możliwe dzięki wykonywaniu prostych gestów, czyli bez zaburzania płynności zabiegu i co najważniejsze – bez ryzyka desterylizacji.

Współpraca między MedApp S.A., a Kliniką Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM została nawiązana przez Krzysztofa Starszaka (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, V-ce przewodniczącego Studenckiego Koła Naukowego Ortopedii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej WUM) oraz Macieja Otworowskiego (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Przewodniczącego SKN Ortopedii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej WUM) przy pełnym wsparciu kierownika Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu WUM - prof. Pawła Małdyka oraz dr. Pawła Łęgosza - ordynatora Oddziału Endoprotezoplastyki Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie, Opiekuna SKN Ortopedii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej. Ogromny wkład w realizację wspólnego celu ma Jan Witowski reprezentujący Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz firmę MedApp (Science Advisor).

Wspólne działanie i współpraca międzyośrodkowa oraz spotkanie medycyny z inżynierią umożliwiła zaplanowanie operacji przy zastosowaniu nowoczesnych technologii. Głównym celem zespołu jest nie tylko wdrożenie innowacji, ale również zachęcenie lekarzy wszystkich specjalizacji zabiegowych do podejmowania się trudu implementacji nowych rozwiązań w codziennej praktyce.

Kontakt:

Maciej Otworowski

Ekipy telewizyjne

Tel. 790 220 253

 

Klaudia Wendycz

Pozostałe media

Tel. 512 919 952