YouTube

EDITORS’ CLUB - grupa zrzeszającą pracowników naszej Uczelni będących redaktorami naczelnymi lub też zastępcami redaktorów naczelnych czasopism z listy filadelfijskiej.

Sesja historyczno-naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji oraz I Katedrę i Klinikę Położnictwa i Ginekologii WUM  poświęcona prof. Tadeuszowi Bulskiemu i prof. Małgorzacie Serini-Bulskiej

Strony