MDW 9/2020


Nr 9/2020 przygotował zespół redakcyjny w składzie: prof. Dagmara Mirowska-Guzel – redaktor naczelna, dr hab. Anna Staniszewska – zastępca redaktor naczelnej, Marta Ewa Wojtach – sekretarz redakcji, Cezary Ksel – redaktor, dr Adam Tyszkiewicz – historia, Maja Sosnowska – grafika/DTP, Jolanta Tyczyńska – korekta.

Spis treści MDW 9/2020

WYWIAD NUMERU: Rektor prof. Zbigniew Gaciong „Różnorodność jest siłą WUM”

TRADYCJA AKADEMICKA: Gaude Mater Polonia, Hymn WUM
 
POCZET REKTORÓW: Poczet rektorów 1950–2020

WŁADZE REKTORSKIE: Władze rektorskie na kadencję 2020–2024

WŁADZE DZIEKAŃSKIE: Władze dziekańskie na kadencję 2020–2024

INFORMACJE: Rady Dyscyplin Naukowych, Szkoła Doktorska, Uczelniane Studium Doktoranckie, Centrum Kształcenia Podyplomowego, Rada Uczelni, Skład Senatu WUM na kadencję 2020–2024

WYKŁAD INAUGURACYJNY: dr hab. prof. ASP Dorota Folga-Januszewska „Sztuka leczenia i leczenie sztuką”

DYDAKTYKA: prof. Jan Tatoń, dr Małgorzata Bernaś „Kultura zawodu lekarza jako ideowa wartość w kształtowaniu edukacyjnych programów medycznego uniwersytetu”

STUDENCI: Zarząd Główny Samorządu Studentów i samorządy wydziałowe

HISTORIA: dr Maria J. Turos „Dyplom z numerem 1. Dr Włodzimierz Roefler (1921–1971)”; dr Adam Tyszkiewicz „Sceptrum Regiminis et Catenam Dignitatis. Inauguracje roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim w okresie międzywojennym”