WUM: trwają szkolenia z zasad wykonywania szczepień przeciw COVID-19

1350 farmaceutów, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych zostanie do końca kwietnia 2021r. przeszkolonych z zasad wykonywania szczepień przeciw COVID-19 w Centrum Symulacji Medycznych WUM.

„Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Wczoraj wyznaczyliśmy kolejne, niedzielne grupy, co  pozwala przeszkolić następne chętne osoby, zwiększając ich liczbę z 1260 do 1350. Na listę rezerwową obecnie zapisanych jest blisko 700 osób i właśnie to one, w miarę uruchamiania kolejnych terminów, będą zapraszane na szkolenie” – mówi dr n. med. Marcin Kaczor z Centrum Symulacji Medycznych WUM.

„Przeszkolenie w ciągu miesiąca zadeklarowanej przez WUM Ministerstwu Zdrowia liczby osób jest wyzwaniem zarówno od strony merytorycznej, jak i logistycznej. Kurs jest realizowany we współpracy zespołu Centrum Symulacji Medycznych, pracowników Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu. W celu ograniczenia ryzyka infekcji COVID-19 podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu całości zajęć w oddzielnym budynku” – mówi dr Marcin Kaczor.

Kurs trwa od 6 kwietnia b.r., a ćwiczenia odbywają się siedem dni w tygodniu. Zgodnie z założeniami szkolenia mają się zakończyć 30 kwietnia.

Kurs uprawniający do wykonywania szczepień przeciw COVID-19 jest ogólnopolskim przedsięwzięciem Ministerstwa Zdrowia i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, a zaangażowane w niego są wszystkie uniwersytety medyczne. Podzielony jest na dwie części: teoretyczną – realizowaną w formie e-learningu przez CMKP oraz praktyczną – realizowaną w formie zajęć stacjonarnych w uniwersyteckich Centrach Symulacji Medycznych. Część praktyczna kursu zgodnie z wytycznymi musi trwać minimum 4 godziny i zakończyć się egzaminem praktycznym.

„To kolejne, po ubiegłorocznym wiosennym z zakresu bezpiecznego stosowania środków ochrony indywidualnej, szkolenie w CSM WUM realizowane dla szerokiej grupy odbiorców, co pokazuje stopień zaangażowania i współpracy społeczności akademickiej” – podkreśla dr Marcin Kaczor.