WUM: Nowatorski zabieg z użyciem cholangioskopu SpyGlass Discover do usunięcia fragmentu urwanej protezy trzustkowej

W Pracowni Endoskopowej Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM wykonano nowatorski zabieg z użyciem cholangioskopu SpyGlass Discover do usunięcia fragmentu urwanej protezy trzustkowej.

Pacjentka cierpiąca na nawrotowe zapalenia trzustki w przebiegu trzustki dwudzielnej była wielokrotnie leczona endoskopowo poprzez protezowanie przewodu Santoriniego.

Podczas jednego z zabiegów wymiany protezy, stent uległ rozfragmentowaniu.

Udało się usunąć większość fragmentów, jednak jeden z nich utknął w odcinku ogonowym przewodu trzustkowego. Pomimo wielokrotnych prób, kolejnych zabiegów ECPW, używania różnego rodzaju sposobów i narzędzi - nie udało się go usunąć.

Podjęto ostateczną próbę ewakuacji fragmentu protezy z wykorzystaniem cholangioskopu SpyGlass.

Zabieg został wykonany pod nadzorem i dzięki pomocy eksperta dr n.med Andrzeja Baniukiewicza z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

Publikacje:

Mp.pl - Nowatorski zabieg w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych WUM