XIV edycja Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej „Wiosna z Fizjoterapią”

24 kwietnia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się XIV edycja Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej  “Wiosna z Fizjoterapią”, którą JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Zbigniew Gaciong objął patronatem honorowym.
Organizatorem odbywającego się po raz pierwszy w historii w trybie online wydarzenia były Zakład Rehabilitacji Wydziału Medycznego WUM, którego kierownikiem jest dr hab., prof. WUM Dariusz Białoszewski - dziekan Wydziału Medycznego WUM oraz SKN Fizjoterapii – jego przewodnicząca Daria Czeczuk powitała wszystkich gości i uczestników.

JM Rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong skierował do organizatorów tegorocznej konferencji, której tematem przewodni był „Narząd Ruchu – biomechanika, diagnostyka, leczenie” wyrazy uznania. “Wiosna z Fizjoterapią” odbywa się od lat i niezmiennie cechuje ją wysoki poziom zarówno merytoryczny, jak i naukowy. Rektor  podkreślił, że konferencja ma wsparcie największych autorytetów w dziedzinie fizjoterapii i najbardziej znaczących stowarzyszeń, co podnosi jej rangę. Młodzi fizjoterapeuci mają okazję zaprezentować i poddać ocenie swoje prace, co jest niezwykle cennym doświadczeniem, nie tylko dla młodego badacza. JM Rektor prof. Zbigniew Gaciong zauważył, że kierunek fizjoterapia na Wydziale Medycznym cieszy się dużym zainteresowaniem absolwentów szkół średnich, którzy mają możliwość kształcenia się w zawodzie fizjoterapeuty w nowoczesnej i profesjonalnej bazie dydaktycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Swoje wystąpienia do organizatorów i uczestników skierowali również przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk o Zdrowiu WUM prof. Bolesław Samoliński i dziekan Wydziału Medycznego dr hab., prof. WUM Dariusz Białoszewski.

Część naukową wydarzenia otworzyła prodziekan kierunku fizjoterapia dr Monika Lewandowska. Jak i w poprzednich edycjach, konferencja miała charakter prac oryginalnych i przeglądowych, które zostały ocenione przez członków Rady Naukowej. Zaprezentowano prace przygotowane w ramach studiów magisterskich, prace doktorantów i te przygotowane przez uczestników sesji plakatowej. Młodzi fizjoterapeuci z całej Polski odpowiadali również na pytania członków oceniającej ich wystąpienia Rady.
 
Uczestnicy „Wiosny z Fizjoterapią” mieli okazję obejrzeć prelekcję ,,Życie nie znosi ograniczeń” Tomasza Bidusia, trenera i zawodnika rugby na wózkach. Odpowiadał on na liczne pytania. Podczas konferencji nie zabrakło również kwestii istotnych dla młodych fizjoterapeutów, m.in.: informacji o systemie nowego kształcenia podyplomowego i Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego, które przybliżył dr Zbigniew Wroński z Krajowej Izby Fizjoterapeutów.
Nagrody zostały przyznane w 5 kategoriach. Z Laureatami można zapoznać się na stronie wydarzenia pod adresem: https://wiosna.wum.edu.pl/node/703