WUM: Co piąty narząd w Polsce przeszczepiany jest w jednostkach WUM. Koordynatorzy transplantacyjni z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej SKDJ UCK WUM z nowym autem

14 maja 2021 roku odbyło się przekazanie samochodu dla koordynatorów transplantacyjnych Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus UCK WUM. W spotkaniu uczestniczyli: rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong, kierownik Katedry i Kliniki prof. Maciej Kosieradzki, przedstawiciel darczyńcy, dyrektor ds. rozwoju Grupy WhyNot Travel pani Katarzyna Domagała, dr hab. Piotr Domagała oraz koordynatorzy transplantacyjni: mgr Edyta Karpeta i mgr Łukasz Górski.

„To ważna chwila dla kierowanej przez prof. Macieja Kosieradzkiego Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, a także dla naszej Uczelni. Klinika jest ważną częścią WUM, w którym przeszczepiany jest co piąty narząd w Polsce. Dzięki temu darowi jednostki WUM będą mogły nadal utrzymać tę wysoką pozycję wśród ośrodków przeszczepiających narządy. Samochód, który otrzymujemy pozwoli naszym pracownikom i koordynatorom przyspieszyć proces organizacji transplantacji wszystkich narządów, jakie przeszczepiamy w naszej Uczelni. Bardzo dziękuję za wsparcie. Bardzo je doceniamy” - powiedział rektor prof. Zbigniew Gaciong podczas uroczystego przekazania pojazdu.

 

Kierowana przez prof. Macieja Kosieradzkiego Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, mieszcząca się w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zyskała samochód, z którego szpitalni koordynatorzy będą korzystać w celu wizyt we współpracujących z Kliniką oddziałach intensywnej terapii oraz ośrodkach dializ na terenie województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego, a także w celu promowania idei transplantacji oraz wsparcia osobistego i logistycznego przy zgłaszaniu dawcy i organizacji pobrania. Tym obszarem działalności Klinika zajmuje się od lat. Dzięki poświęceniu i pracy koordynatorów szpitalnych Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej SKDJ UCK WUM co piąty narząd w Polsce przeszczepiany jest w szpitalach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jak podkreślił podczas spotkania prof. Maciej Kosieradzki, szczególnie w dobie pandemii ważne, aby ten trend utrzymać.

Darczyńcą auta, poprzez Stowarzyszenie Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, jest grupa WhyNot Travel, „Nasza grupa wspiera polską transplantologię i dzisiejszy dar w postaci użyczenia auta jest tego kolejnym dowodem” – powiedziała podczas przekazania auta pani Katarzyna Domagała dyrektor ds. rozwoju Grupy WhyNot Travel.

„Od kiedy pamiętam w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, jeszcze za czasów prof. Wojciecha Rowińskiego ważną aktywnością młodszych asystentów było rozwijanie kontaktów i nawiązywanie relacji z oddziałami intensywnej terapii "w terenie". Teren obejmował mniej więcej połowę szpitali Mazowsza, województwa świętokrzyskiego, znaczną część województwa warmińsko-mazurskiego i dzisiejszego Podlasia. Jeździliśmy tam z profesorem Wojciechem Rowińskim, czasem działaliśmy prowadząc rozmowy z kolegami z tych obszarów przez telefon. Za prof. Andrzeja Chmury rolę tę przejęli koordynatorzy szpitalni. Dodatkowo, raz do roku dla zespołów lokalnych w powiatowych szpitalach organizowaliśmy wówczas konferencję, która starała się przemycić różne dydaktyczno-naukowe przesłania dotyczące dawstwa narządów, ale służyła przede wszystkim zacieśnianiu relacji i budowaniu zaufania w trakcie wspólnych spotkań” – mówi prof. Maciej Kosieradzki, obecny kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej.

„W 2015 roku, po śmierci prof. Wojciecha Rowińskiego, zostałem prezesem Stowarzyszenia Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej. Od tego czasu wspólnie z naszymi koordynatorami zorganizowaliśmy kilkadziesiąt szkoleń w konwencji ETPOD (European Training Program in Organ Donation) na miejscu w szpitalach dawców na terenie całego kraju, spotkania dla nauczycieli, alumnów seminariów duchownych oraz trudne do zliczenia spotkania z uczniami liceów i gimnazjów. W stacjach dializ przekonywaliśmy o konieczności i bezpieczeństwie dawstwa narządów od dawców żywych. Liczba osób, które wzięły udział w naszych szkoleniach to kilkanaście tysięcy. Do wszystkich tych miejsc docieraliśmy dostępnymi środkami transportu: własnymi samochodami, pociągami. W tej chwili, dzięki Grupie Why Not, zyskujemy użyteczne narzędzie, aby działalność tę wznowić” – wyjaśnia prof. Maciej Kosieradzki.

Profesor dodaje, że w okresie pandemii SARS-CoV-2 w 2020 roku we wszystkich obszarach transplantacyjnych, poza przeszczepianiem serca, zaobserwowano około 20 % spadek transplantacji.

W 2019 roku przeszczepiono 1473 narządy, w 2020 – 1180 narządów, dotychczas w 2021 - 352 narządy. Transplantolodzy przeprowadzili w 2019 roku 73 przeszczepienia od dawcy żywego, w 2020 - 59, a w 2021 -15. Spadła również liczba zmarłych dawców narządów z: 502 w 2019, 393 w 2020 roku do 107 w 2021 roku.

„Ten rok - jeśli nie zrobimy czegoś już teraz - zapowiada się jeszcze gorzej. Liczymy, że zmniejszy się obłożenie oddziałów intensywnej terapii chorymi z Covid19 oraz, że szpitale otworzą się na wizyty zaszczepionych koordynatorów z zewnątrz w celu wznowienia szkoleń, jak również w na sytuacje, w których dla dopełnienia formalności i dokumentów przyda się nasza pomoc, którą oferujemy” – mówi prof. Maciej Kosieradzki.

Profesor podkreśla, że działalność promocyjną w obszarze donacji narządów na terenie województwa mazowieckiego obecnie prowadzi tylko Warszawski Uniwersytet Medyczny, a liczba szpitali, w których w zeszłym roku odbyły się pobrania narządów spadła na Mazowszu do czterech.

Kontakt dla mediów: Marta Wojtach, rzecznik prasowy WUM, rzecznik@wum.edu.pl, 605 57 91 91.