Aktualności

Gratulacje podczas posiedzenia Senatu Uczelni

Podczas posiedzenia Senatu, które odbyło się 24 czerwca br. JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś wręczył akty powołania na stanowiska kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych oraz gratulacje.

Akty powołania odebrali:

-dr hab. Jarosław Czerwiński na stanowisko Kierownika Zakładu Medycyny Ratunkowej – Lekarza kierującego Oddziałem SOR

- prof. dr hab. Bogdan Ciszek na stanowisko Kierownika Zakładu Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

Profesor Piotr Kasprzak Doktorem Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

19 czerwca w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa, wręczenia listów gratulacyjnych nowym profesorom oraz promocji doktorów habilitowanych i doktorów nauk I Wydziału Lekarskiego z roku akademickiego 2018/2019. W uroczystości uczestniczyły władze rektorskie i dziekańskie, członkowie Rady I Wydziału Lekarskiego, promotor w postępowaniu o nadanie prof. Piotrowi Kasprzakowi godności Doktora Honoris Causa - prof.

Zaproszenie dla mediów na uroczystość wręczenia tytułu Doktora Honoris Causa prof. Piotrowi Kasprzakowi - światowej sławie chirurgii naczyniowej

JM Rektor, Dziekan i Rada I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mają zaszczyt zaprosić na Ceremonię nadania tytułu Doktora Honoris Causa Profesorowi Piotrowi Kasprzakowi.

Uroczystość odbędzie się we wtorek, 18 czerwca 2019 r. o godz. 14.00 w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie

20-lecie Wydziału Nauki o Zdrowiu

W 2019 roku Wydział Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kończy 20 lat.  Z tej okazji 13 czerwca br. w Centrum Dydaktycznego WUM, przy ul. Księcia Trojdena 2a w Warszawie odbyła się uroczystość podsumowująca działalność Wydziału.   

Spotkanie prasowe „Solidarnie dla transplantacji”

13 czerwca 2019 roku w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM odbyło się spotkanie prasowe z okazji otwarcia wystawy „Solidarnie dla transplantacji” – wczoraj i dziś, ponad pół wieku historii polskiej medycyny transplantacyjnej”. Podczas spotkania przedstawione zostały również statystyki dotyczące liczby transplantacji wykonanych w UCK WUM w 2018 roku oraz informacje na temat setnego małoinwazyjnego pobrania

Spotkanie prasowe „Solidarnie dla transplantacji”

Zapraszamy na spotkanie prasowe z okazji otwarcia wystawy „Solidarnie dla transplantacji” – wczoraj i dziś, ponad pół wieku historii polskiej medycyny transplantacyjnej”, które odbędzie się 13 czerwca 2019 roku o godz. 11:00 na terenie Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 63 A, UCK WUM.

Jubileusz 20-lecia WNoZ Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - zaproszenie dla mediów

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w Uroczystej Gali z okazji 20-lecia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, która odbędzie się 13 czerwca br. o  godz. 13:00., w Auli A Centrum Dydaktycznego WUM, przy ul. Księcia Trojdena 2a w Warszawie.

WUM z nowym Statutem

Integralny i konsekwentny rozwój nauki oraz dydaktyki, powołanie odpowiedzialnych za działalność naukową organów kolegialnych jakimi są Rady Dyscyplin Naukowych, pozostawienie wydziałów jako struktur dbających o kształcenie i jego jakość, powstanie Rady Uczelni, niezależnego organu wspomagającego rozwój  Uczelni – to główne założenia nowego Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uchwalonego przez Senat Uczelni w dniu 27 maja 2019 r.

Nowi profesorowie i kierownicy jednostek

Podczas posiedzenia Senatu Rektor prof. Mirosław Wielgoś wręczył listy gratulacyjne nowym profesorom oraz akty powołania na stanowiska Kierowników Jednostek.
Gratulacje w związku z uzyskaniem tytułu profesora odebrali: prof. dr hab. n. med. Bożena Czarkowska-Pączek, prof. dr hab. n. med. Bożena Kociszewska-Najman, prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski, prof. dr hab. n. med. Piotr Suchocki. 
Akty powołania odebrali:
• prof. dr hab. Krzysztof Czajkowski na stanowisko Kierownika II Kliniki Położnictwa I Ginekologii – Lekarza Kierującego Oddziałem.

Tomasz Połeć - Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego z wizytą w WUM

Strony