Aktualności

Bezpieczne i rozsądne ratowanie trzech szpitali klinicznych WUM

Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 29 października 2018 roku pozytywnie zaopiniował kierunki działań określone w Programie Operacyjnym Konsolidacji i Restrukturyzacji na lata 2018-2028 trzech szpitali klinicznych WUM: Samodzieln

Uchwała Senatu popierająca list intencyjny w sprawie utworzenia federacji WUM UW

Uchwała Senatu popierająca list intencyjny w sprawie utworzenia federacji WUM  UW

29 października Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podjął Uchwałę, w której wyraził poparcie dla listu intencyjnego w sprawie utworzenia federacji przez WUM i UW.

Uchwała Senatu popierająca stanowisko Krajowego Konsultanta ws. obowiązku szczepień

Uchwala Senatu WUM z 29.10.2018 r.: My, Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, stanowczo sprzeciwiamy się podważaniu fundamentalnych osiągnięć medycznych, będących wynikiem wnikliwych i rzetelnie prowadzonych badań naukowych, a do takich należy bez wątpienia obowiązek szczepień ochronnych. 

Pionierskie zabiegi implantacji stentgraftu do aorty brzusznej

25 października br. zespół lekarzy z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (SPCSK przy ul. Banacha 1a), kierowanej przez prof. dr. hab. n. med.

Informacja o zmianach w kierownictwie SPCSK

Szanowni Państwo,

informuję, że z dniem 23 października 2018 r. Pan Piotr Nowicki zakończył sprawowanie funkcji Dyrektora Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jednocześnie, Rektor prof. Mirosław Wielgoś powierzył funkcję pełniącego obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Panu Maciejowi Zabelskiemu od dnia 24 października 2018 r.

Federalizacja WUM i UW - podpisanie listu intencyjnego

16 października br. w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Warszawski podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia federacji.

X edycja konkursu Złoty Skalpel 2018

 

Aż cztery projekty realizowane w klinikach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zostały wyróżnione 10 października br. podczas gali konkursu Złoty Skalpel - czyli nagrody za wybitne innowacje w polskiej ochronie zdrowia.  Zgłoszenia oceniało 12-osobowe jury, złożone z wybitnych specjalistów z różnych dziedzin medycyny.  

Konsolidacja - fakty

Przemówienie inauguracyjne Jego Magnificencji Rektora prof. Mirosława Wielgosia

Państwo Ministrowie, Ekscelencje, Magnificencje, Wysoki Senacie, Członkowie Rad Wydziałów, Drodzy Studenci I Doktoranci, Członkowie Społeczności Akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dostojni Goście, Szanowni Państwo,

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

2 października 2018 roku odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Na zaproszenie Rektora prof. Mirosława Wielgosia wykład inauguracyjny „W 100 rocznicę Odrodzenia Polski Żołnierzom Niepodległości w hołdzie” wygłosił prof. nadzw.

Strony