Aktualności

Przemówienie Rektora prof. Zginiewa Gacionga

Nowy Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof.

Nowe władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

1 września 2020 r. władze na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym obejmują:

 - prof. Zbigniew Gaciong - Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kadencji 2020-2024, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, nadciśnienia tętniczego. Od 1998 r. kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM. W latach 1996–2002 prodziekan I Wydziału Lekarskiego, w 2002–2005 prodziekan Wydziału Kształcenia Podyplomowego, a w latach 2005–2012 dziekan Wydziału Kształcenia Podyplomowego.

Lista 100 liderów naukowych WUM w latach 2017-2019

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że opublikowano najnowszy ranking liderów naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - „Lista 100 liderów naukowych w latach 2017-2019”.

Rektorzy o współpracy WUM i UW

24 sierpnia odbyło się spotkania przedstawicieli Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestniczyli w nim rektorzy i prorektorzy UW i WUM obecnej kadencji oraz nowe zespoły rektorskie obu uczelni, które rozpoczną urzędowanie we wrześniu.

Zarządzenie Rektora nr 167/2020 z dnia 20.08.20 r.

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem Rektora nr 167/2020 z dnia 20.08. 2020 r.

List otwarty zespołu specjalistów - lekarzy do pacjentów i decydentów: Zdrowie Polaków w obliczu pandemii COVID-19

Współpraca z "pacjentem symulowanym"- nowatorska metoda edukacji przyszłych medyków na WUM

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zainteresować Państwa jedną z nowatorskich metod edukacji przyszłych medyków, która polega na praktycznej nauce zawodu we współpracy z „pacjentem symulowanym”.

Prof. Marek Postuła koordynatorem zespołu medyków Tour de Pologne

Transport „in utero” i wszczepienie stymulatora u wcześniaka w pierwszych godzinach życia po porodzie

Medal im Dr. Tytusa Chałubińskiego dla prof. Andrzeja Górskiego

27 lipca 2020 r. JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś wręczył byłemu Rektorowi, Medal im. Dr. Tytusa Chałubińskiego z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Strony