Aktualności

Telekonferencja rektorów o współpracy WUM i UW

14 maja 2020 r. odbyła się telekonferencja dotycząca współpracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyli w niej ze strony WUM: rektor prof. Mirosław Wielgoś oraz rektor elekt prof. Zbigniew Gaciong, a ze strony UW: rektor prof. Marcin Pałys oraz prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej prof. Andrzej Tarlecki.

Niekonwencjonalna operacja w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej CSK UCK WUM

W Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej UCK WUM wykonano bardzo nietypową i rzadką operację jednoczasowego wycięcia głowy trzustki oraz fragmentu wątroby u chorego, któremu przeszczepiono ten narząd przed laty.

Zespół I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM dołączył do projektu TeleCheck-AF

Zespół I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowanej przez Prof. Grzegorza Opolskiego dołączył do projektu TeleCheck-AF, w ramach którego pacjenci z zaburzeniami rytmu uzyskują możliwość nieodpłatnego korzystania z aplikacji monitorującej rytm serca. Głównym badaczem w ramach projektu w Oddziale Elektrokardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM jest dr. n. med. Piotr Lodziński. 

Wybrano Rektora WUM na kadencję 2020-2024

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, iż 21 kwietnia 2020 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyły się wybory Rektora WUM na kadencję 2020-2024. Rektorem Elektem na kadencję 2020-2024 został Prof. dr hab. Zbigniew Gaciong.

W dniu dzisiejszym wybrano również skład Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kadencję 2020-2024.

Prof. Zbigniew Gaciong nowym Rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

21 kwietnia 2020 r. Uczelniane Kolegium Elektorów wybrało prof. Zbigniewa Gacionga na Rektora WUM na kadencję 2020-2024. Za kandydaturą prof. Zbigniewa Gacionga głosowało 118 elektorów, 80 było przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Zbigniew Antoni Gaciong urodził się 17 grudnia 1955 w Warszawie.

Kolejne granty dla naszej Uczelni w ramach programów MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakończyło ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach programów: Społeczna Odpowiedzialność Nauki oraz Doskonała Nauka.

NCBiR dofinansuje kolejne projekty naszych naukowców

W ramach, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, konkursu POLNOR 2019 na polsko-norweskie projekty badawcze - dwa przedsięwzięcia, przygotowane przez zespoły naszych naukowców, zostały rekomendowane do dofinansowania i znalazły się na czołowych miejscach listy rankingowej.

Wsparcie finansowe uzyskał:

Wynalazek naukowców z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego obniży ryzyko zakażenia COVID-19

Dr Marcin Kaczor - Kierownik Projektu Centrum Symulacji Medycznych WUM, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, opracował projekt urządzenia barierowego służącego zapobieganiu niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się aerozolu wydychanego przez pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 oraz innymi wysoko zakaźnymi patogenami. 

„Koncepcja powstania namiotu barieroweg

Apel JM Rektora o stosowanie się do zaleceń prewencyjnych w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa

"Zamknięcie uczelni, szkół, kin, teatrów i obiektów sportowych to naprawdę dobry - i na tę chwilę jedyny słuszny - ruch. Bez względu na to, czy to się komuś podoba, czy nie. To nie mają być działania populistyczne, dla poklasku. To są działania PREWENCYJNE. Tylko one mogą uchronić nas przed katastrofą. Nie unikniemy już 1000 potwierdzonych chorych za 8-10 dni - należy się z tym pogodzić.

Apel JM Rektora WUM o pozostawieniu dzieci w domach w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa

"Bardzo słuszna decyzja o zamknięciu szkół !!!
Jeszcze trochę i byłaby spóźniona. To zwiększa nasze szanse na uniknięcie tzw.

Strony