Aktualności

Uroczystość wręczenia Prof. Ewie Kuligowskiej dyplomu DHC WUM oraz promocja doktorów habilitowanych i doktorów nauk 2017/2018

26 czerwca 2018 roku w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego Profesor Ewa Kuligowska - niekwestionowany autorytet światowej radiologii, pionierka rozwoju technik ultrasonograficznych, współtwórczyni ultrasonografii zabiegowej odebrała tytuł Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczelnia doceniła Panią Profesor za ogromny dorobek naukowy, osiągnięcia dydaktyczne, zasługi dla postępu radiologii na świecie oraz współpracę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Dwa tytuły Doktora Honoris Causa dla światowej sławy medyków

Sukces dr Łukasza Kołtowskiego

Dr Łukasz Kotłowski z I Katedry i Kliniki Kardiologii, kierowanej przez prof. Grzegorza Opolskiego, został członkiem zarządu Europejskiej Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Uroczyste odsłonięcie tablic w gmachu Medycyny Teoretycznej

19 czerwca 2018 r. w budynku Medycyny Teoretycznej przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28  odbyła się uroczystość odsłonięcia tablic upamiętniających działalność Katedr i Zakładów naszej Uczelni  oraz ich twórców i kierowników w latach 1916-2012.

Uroczystość 60.lecia odnowienia dyplomów lekarskich Absolwentów rocznika 1958

15 czerwca br. w Muzeum Historii Medycyny WUM, odbyła się uroczystość odnowienia po 60. latach dyplomów Absolwentów rocznika 1958 Wydziału Lekarskiego ówczesnej Akademii Medycznej.

Dr Agnieszka Graczyk-Jarzynka otrzymała grant Fundacji Polpharma

Dr Agnieszka Graczyk-Jarzynka z Zakładu Immunologii I Wydziału Lekarskiego WUM otrzymała grant Fundacji Polpharma w wysokości 555 800 zł na realizację projektu "Opracowanie platformy chimerycznych receptorów antygenowych pod kontrolą indukowalnych systemów ekspresyjnych aktywowanych w środowisku nowotworu".

SPKSO przy ul. Sierakowskiego w Warszawie na pierwszym miejscu w Rankingu „Wprost Szpitale 2017

4 czerwca br. tygodnik Wprost opublikował ranking najlepszych szpitali w Polsce. W ogłoszonym zestawieniu bezapelacyjnym zwycięzcą okazał się  ponownie Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny przy ul. Sierakowskiego w Warszawie, kierowany przez prof. Jacka P. Szaflika.

Podpisanie Listu intencyjnego „Big Five”.

        4 czerwca br. pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym a: Instytutem Hematologii i Transfuzjologii, Centrum Onkologii – Instytutem im. M. Skłodowskiej – Curie, Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu, Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji podpisany został list intencyjny w zakresie prowadzenia wspólnych działań na rzecz rozwoju i badań naukowych.      

Implantacja stent-graftu do łuku aorty z udziałem prof. Stephana Haulona

16 maja br. w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej WUM,  pod nadzorem merytorycznym prof. Stephana Haulona - światowej sławy lidera terapii wewnątrznaczyniowej aorty, kierownika wiodącego ośrodka leczenia chorób aorty w Paryżu, prezesa elekta Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, odbyła się kolejna, ósma implantacja stent-graftu do łuku aorty u pacjenta z rozpoznanym tętniakiem w tym odcinku aorty.         

Prof. Stephan Haulon - światowy lider terapii wewnątrznaczyniowej aorty będzie jutro w Klinice WUM

Jutro ( 16 maja) w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierowanej  przez prof. Sławomira Nazarewskiego, odbędzie się implantacja stent-graftu do łuku aorty u pacjenta z rozpoznanym tętniakiem w tym odcinku aorty. Nadzór merytoryczny nad operacją, którą wykona dr hab. med. Tomasz Jakimowicz z zespołem, będzie sprawował prof. Stephan Haulon – światowy lider terapii wewnątrznaczyniowej aorty, kierownik wiodącego ośrodka leczenia chorób aorty w Paryżu, prezes elekt Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.

Strony