Aktualności

Plebiscyt KOBIETY MEDYCYNY

Ruszyła V edycja Plebiscytu KOBIETY MEDYCYNY. W gronie nominowanych znajdują się cztery Panie związane z naszą Uczelnią: prof. Barbara Górnicka - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, kierownik Katedry i Zakładu Patomorfologii, prof. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka - kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, dr n med. Monika Bieniasz - adiunkt w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej oraz lek. Jolanta Skórska z Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej. 

WUM w raporcie Europejskiego Urzędu Patentowego - 7 marca 2018 r.

Dzisiaj opublikowano raport Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), który pokazuje, że WUM z 5 zgłoszonymi patentami plasuje się na szóstym miejscu wśród polskich wnioskodawców. Mimo, że Synthos z 12 zgłoszeniami patentowymi zajął pierwsze miejsce w polskim rankingu, polską działalność patentową w 2017 r. ponownie napędzały wyższe uczelnie i instytuty naukowe, w odróżnieniu od większości państw europejskich. Aż cztery z siedmiu największych wnioskodawców stanowiły uniwersytety lub instytuty badawcze.

List Intencyjny pomiędzy WUM i Instytutem Hematologii i Transfuzjologii podpisany

               Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś i Dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda, w obecności Podsekretarz Stanu w Min. Zdrowia Pani Katarzyny Głowali podpisali 28 lutego 2018 r. list intencyjny dotyczący wzmocnienia potencjału naukowo-badawczego, poszerzenia bazy dydaktycznej i usługowej w zakresie hematologii, hematoonkologii, transfuzjologii, inicjowania i prowadzenia badań naukowych oraz podwyższenia standardów i jakości udzielania świadczeń zdrowotnych w tych dziedzinach.

Konferencja prasowa „Dzień kobiet z cytologią”

1 marca 2018 r. - konferencja prasowa "Dzień kobiet z cytologią"

1 marca br.  o godz. 10.00 w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM, przy ul. Żwirki i Wigury 63 w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa rozpoczynająca akcję „Dzień kobiet z cytologią" z udziałem Podsekretarz Stanu w Min. Zdrowia Katarzyny Głowali, Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosława Wielgosia oraz prof. Krzysztofa Czajkowskiego - Konsultanta Krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Umowa dofinansowania na realizację projektu „Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II” podpisana

6 lutego 2018 r. Rektor prof. Mirosław Wielgoś oraz Janina Ewa Orzełowska – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego i Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego podpisali umowę dofinansowania na realizację projektu „Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II”.  W spotkaniu uczestniczyła również Prorektor ds. Nauki prof. Jadwiga Turło. Projekt będzie realizowany przez konsorcjum naukowe, w którego skład wchodzą: Warszawski Uniwersytet Medyczny – lider, Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Wysokich Ciśnień PAN.

Lista 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i ochronie zdrowia

5 lutego br., już po raz piętnasty redakcja „Pulsu Medycyny” ogłosiła wyniki prestiżowego plebiscytu Listy 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i ochronie zdrowia. Najbardziej wpływową osobą w polskiej medycynie w 2017 roku okazał się prof. dr hab. n. med.

WUM i UKSW podpisały umowę o współpracy

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś - rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz ks. prof. dr hab.

Profesor Jan Nielubowicz – patronem warszawskiej ulicy

Profesor Jan Nielubowicz (1915-2000) – rektor naszej Uczelni w latach 1981-86, Doktor Honoris Causa AM w Warszawie, wielki chirurg i transplantolog, wybitny nauczyciel akademicki, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej w latach 1959-1986 na wniosek naszej Uczelni został patronem ulicy na warszawskiej Ochocie. Ulica im. Profesora Jana Nielubowicza prowadzi od ulicy Księcia Trojdena, obok Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego, Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego do pętli tramwajowej przy ul. Banacha.

Pierwszy w Polsce i Europie zabieg endoskopowego zespolenia esicy z odbytnicą

Zespół Pracowni Endoskopowej Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM, kierowanej przez prof. Krzysztofa Zieniewicza wykonał pierwszy w Polsce i Europie, zabieg endoskopowego odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego przy użyciu samorozprężalnej protezy Hot Axios, którą zespolono rozłączone operacyjnie odbytnicę i esicę. Stało się już tradycją, że wraz z początkiem kolejnego roku, zespół Pracowni Endoskopowej przeprowadza pionierskie zabiegi endoskopowe.

Strony